Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Študentská príručka28. 09. 2022

Študentská príručka pre prvákov. Akademický rok 2022-2023.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave...23. 09. 2022

Dňa 21. 9. 2022 sa uskutočnila panelová diskusia „Ženy v práve“ spojená s odovzdaním pamätných medailí vybraným predstaviteľkám pôsobiacim v rôznych právnych...

Školenie "Zoznám sa s UK" v spolupráci so Školiacim...20. 09. 2022

Stretnutie je naplánované online cez MS Teams na 23. septembra 2022 o 13:00

Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov...20. 09. 2022

Predĺžený termín podania prihlášky do 23. septembra 2022

Vyjadrenie dekana PraF UK ku nominácii Dr. Karasa na...12. 09. 2022

Dňa 12. septembra 2022, tlačová správa.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave...10. 09. 2022

Zahájenie osláv 100. výročia.

Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v...01. 09. 2022

Dňa 22. septembra 2022 od 9:00 hod. v Infocentre UK, Štúrova 9, Bratislava

Vyšlo nové číslo časopisu AFI16. 08. 2022

Ročník 41 číslo 1/2022

Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia...19. 07. 2022

Dňa 8. júla 2022 sa na pôde Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len ,,SOI“) stretli hlavy inštitúcií, a to ústredný riaditeľ SOI Mgr. Marcel Suchár a dekan...

Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na doktorandské...19. 07. 2022

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. septembra 2022