Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

In Memoriam: Viki Pavlíková12. 12. 2021

Dňa 6. septembra nás opustila študentka našej fakulty Viki Pavlíková.

WORKSHOP - Právne aspekty automatizovaného rozhodovania vo...24. 11. 2021

Dňa 2. decembra 2021 od 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území24. 11. 2021

Dňa 10.novembra 2021 si Právnická fakulta UK v Bratislave a Spolok právnikov a priateľov práva pripomenuli 100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom...

WE-Project23. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, je jedným z partnerov projektu financovaného z prostriedkov EÚ zameranej na rozvoj rovnoprávnosti,...

Online diskusia na tému "Reforma štruktúry súdov Slovenskej...22. 11. 2021

Dňa 23. novembra 2021 o 15:00 hod. online prostredníctvom MS Teams

Workshop – Právne a technické aspekty zavádzania...22. 11. 2021

Dňa 3. decembra 2021 od 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Analýzy a trendy v pozemkových úpravách18. 11. 2021

Dňa 19. novembra 2021. Pozývame Vás na I. ročník konferencie o pozemkovom práve s témou Analýzy a trendy v pozemkových úpravách.

Vedecká konferencia "Nástroje proti obchádzaniu a...15. 11. 2021

Dňa 25. novembra 2021 o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Team

Vedecká konferencia “Súkromnoprávne aspekty verejného...15. 11. 2021

Dňa 9. decembra 2021 o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Teams

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!10. 11. 2021

O advokácii z pohľadu pedagóga, advokáta a podpredsedu Slovenskej advokátskej komory. O študentských časoch a storočnici Právnickej fakulty Univerzity...