Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám o uplatnení študentov...08. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta touto tlačovou správou reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zazneli v Hlavných správach...

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!04. 11. 2021

O význame akademickej samosprávy pre študentov, o agende študentských senátorov, o fungovaní akademického senátu, o novele vysokoškolského zákona a jej...

Projekt zameraný na novú právnu úpravu správneho trestania03. 11. 2021

Vedecko-pedagogickí pracovníci PraF UK navrhnú novú právnu úpravu správneho trestania

Vyhlásenie Akademického senátu PraF UK28. 10. 2021

Akademický senát PraF UK je proti novele vysokoškolského zákona

TOLES testovanie20. 10. 2021

Dňa 25. novembera 2021 TOLES FOUNDATION a TOLES HIGHER

In Pluribus Unitas X. Právo a náboženstvo17. 10. 2021

V dňoch 2. - 3. decembra 2021 sa bude konať medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Prístup k právnym informačným systémom11. 10. 2021

Študenti a zamestnanci fakulty majú zabezpečený prístup k právnym informačným systémom judikaty.info, beck-online a Nové ASPI.

Študentská príručka 2021/202222. 09. 2021

Cieľom príručky pre študentov je najmä pomôcť prvákom počas prvých týždňov ich štúdia na našej fakulte. Príručka obsahuje kľúčové informácie a postupy,...

Karol Plank. Dielo a doba.16. 09. 2021

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého...

Medzinárodná vedecká konferencia 07. 09. 2021

Dňa 19. novembra 2021 s témou "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"