Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diplomatická akadémia

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, Diplomatická akadémia- Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika ponúka štúdium na základe Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre absolventov vysokých škôl (ukončený II. stupeň VŠ). Štúdium je vhodné najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, euroúradníkov, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu práva EÚ a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny sektor.

Diplomatická akadémia
Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo na. č. 6
P.O.Box 313
810 00 Bratislava1

Kontaktná osoba:

Mgr. Silvia Senková

+421 2 9012 9169