Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Program podujatia

PIATOK - 29. APRÍL 2016

Príchod účastníkov

19:00 Úvodná recepcia / Welcome reception

Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám., Bratislava)

 

SOBOTA – 30. APRÍL 2016

9:15 Otvorenie súťažného dňa / Opening words by Organising Committee and Judges

9:30 Spoločná fotografia / Official group photo

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Župné nám., Bratislava)

Súťažné kolá

10:00 – 11:00 Skupina 1 / Group 1 (5 miestností / 5 courts)

11:30 – 12:30 Skupina 2 / Group 2 (5 miestností / 5 courts)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Župné nám., Bratislava)

Obedová prestávka

14:00 – 15:00 Skupina 3 / Group 3 (4 miestnosti / 4 courts)

15:30 – 16:30 Skupina 4 / Group 4 (4 miestnosti / 4 courts)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Župné nám., Bratislava)

 

NEDEĽA – 1. MÁJ 2016

Súťažné kolá

09:00 – 10:30 Semifinále 1 / Semifinals 1 (4 miestnosti / 4 courts)

11:00 – 12:30 Semifinále 2 / Semifinals 2 (4 miestnosti / 4 courts)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Župné nám., Bratislava)

Obedová prestávka

15:00 Finále

Národná rada Slovenskej republiky (Župné nám., Bratislava)