Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité webstránky

INŠTITÚCIE podporujúce mobility:

Mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

Eurydice – Information Network on Education in Europe

Eurodesk Network – programy EÚ

Erasmus Student Network

Cordis FP5 – Fifth Framework Programme

SAIA, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra

NŠP - Národný štipendijný program

CPŠ - Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

 

WEBSTRÁNKY - ponuky práce a stáží nie sú overené a OMV nepreberá žiadnu zodpovednosť za zverejnené informácie

https://erasmusintern.org - ponuky stáží

http://careers.un.org - ponuka práce

Academic Cooperation Association - informácie z oblasti VŠ vzdelávania v Európe

AIESEC - ponuky stáží, štúdia v zahraničí

EURAXESS - this portal contains practical information concerning professional and daily life, as well as information on job and funding opportunities

 

BULLETINY

Erasmus - vydávana SAIA od 01/2010

Bulletin SAIA - vydáva SAIA, n. o. s finančnou podporou MŠ SR, dostupný od roku 2005

Štúdium vo Francúzsku - vydáva Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku od 01/2010

EAIE - dostupný na stránkach združenia, obsahuje informácie o workshopoch, podujatiach a konferenciách v zahraničí