Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Krátkodobé pobyty pracovníkov

Krátkodobé pobyty pracovníkov univerzít sa delia na:

  • VYSLANIA - pobyty pracovníkov UK na partnerských univerzitách
  • PRIJATIA - pobyty pracovníkov zahraničných univerzít na UK

 

Nakoľko sú tieto pobyty hradené z rozpočtových prostriedkov UK, treba tieto mobility zrealizovať najneskôr do 30.11. bežného roku. Aby bolo možné ich vyúčtovanie a prípadnú refundáciu zrealizovať ešte v príslušnom kalendárnom roku.

Pobyty sa realizujú sa na základe zmlúv s partnerskými univerzitami.