Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2020/2021

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2020/2021

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2020/2021 - Výzva predĺžená do 30.04.2020!

Prihláška na stáž v akademickom roku 2020/2021

Podmienky a kritériá výberu - Prihlášky v papierovej podobe (spolu s ostatnými potrebnými dokumentmi) sa prekladajú do 30.04.2020, online sa podávajú len prihlášky na mobilitu-štúdium.

Informácie k podaniu prihlášky na realizáciu absolventskej stáže (študenti končiacich ročníkov)

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z.z. (po novelu 208/2011 Z.z.)