Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2022/2023

Informácie o Erasmus+ mobilite - stáž

Postup na podanie prihlášky pre akademický rok 2022/2023

Informácie pre študentov, ktorí si podali prihlášky v rámci výzvy 2021/2022 a stáž zatiaľ nezrealizovali

 

Pre úspešnú realizáciu výberového konania je postačujúce podanie prihlášky a všetkých potrebných sprievodných dokumentov prostredníctvom systému Mobility Online a získanie minimálne 50% v rámci bodového hodnotenia (t.j. 10 bodov z 20).

 

 

Informácie k podaniu prihlášky na realizáciu absolventskej stáže (študenti končiacich ročníkov):

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic. Vycestovať môžete kedykoľvek počas toho roka.

Prihlasovanie je otvorené do 30.04.2022 na nasledovnom linku: Prihlasovanie na absolventskú stáž Erasmus+

Všetky potrebné informácie o absolventskej stáži nájdete na:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/staze-pre-absolventov/

https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júna 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z.