Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etická rada

Zloženie:

Predsedníčka:

Doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 

Členky a členovia:

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Prof. Doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

JUDr. Mária Havelková, PhD.

Mgr. Sára Kiššová

Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

 

Etická rada PraF UK sa zaoberá porušeniami Etického kódexu UK, ktorý je obsiahnutý v Ôsmej časti VSK UK:
 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Zároveň je daná jej pôsobnosť v oblasti sexuálneho obťažovania:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_30.pdf