Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu PraF UK

Hlavným poslaním Rady pre kvalitu je kontrola kvality v rámci interného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a ďalšie rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach fakulty a pri ich riadení. 

Zriaďuje sa Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ako pomocný orgán (subkomisia) Rady pre kvalitu.

 

Kontakty: kvalitaflaw.uniba.sk 

Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

predseda:  doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

podpredsedníčka: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

podpredseda: Patrik Poprocky

tajomníci: Mgr. Adam Máčaj, PhD., JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

 

Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

predsedníčka: doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE: angelika.masurovaflaw.uniba.sk

tajomníčka: