Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Súčasné a budúce využitie budovy

Súčasné využitie

  • Ide o nebytový priestor, ktorý sa už niekoľko rokov z väčšej časti nevyužíva.
  • Jeho posledné využitie bolo administratívna budova pre štátnu správ.
  • Menšia časť nebytového priestoru (časť prvého podzemného podlažia) sa využíva ako reštaurácia.

Budúce využitie

  • V suteréne bude nový archív knižnice.
  • Na prízemí a prvom a druhom nadzemnom podlaží budú:

          - učebne,
          - kancelárie pre zamestnancov fakulty a 
          - verejné priestory pre študentov (študovne, priestory na stretávanie).

  • Átrium bude slúžiť pre voľnočasové aktivity študentov.