Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úpravy nových priestorov

Špecifikácia predpokladaných plošných a priestorových zmien kultúrnej pamiatky

Našou prioritou pritom je najmä:

  • sanácia muriva proti vlhkosti,
  • rekonštrukcia vnútorných rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody a odvodov odpadovej vody v rámci nebytového priestoru, s čiastočnou zmenou trasovania,
  • výmena okien do nádvoria i do ulice, za drevené (stolársky výrobok), so zachovaním pôvodného tvaru, s izolačným dvojsklom,
  • výmena podlahovej krytiny v miestnostiach (odstránenie nepôvodných kobercov, vinylová podlaha),
  • vybudovanie nových IT rozvodov, v prípade potreby aj opravy vnútorných rozvodov elektriny a výmeny niektorých svietidiel (nie historických),
  • repasácia pôvodných historických dverí v objekte, 
  • výmena nepôvodných dverí za nové, prípadne ich repasácia,
  • vybudovanie interiérového osobného výťahu v osi schodiska,
  • odstránenie niektorých nenosných priečok na účely vybudovania nových učební a kancelárií a oprava vnútorných omietok so zachovaním, prípadne obnovou, historickej štukatérskej výzdoby.