Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rekonštrukcia nových priestorov

Úvodné slovo dekana

Milí naši absolventi, priatelia PraF UK, študenti, kolegovia,

s radosťou si Vás dovolím informovať, že Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave získala v októbri minulého roku nové priestory, cca 2000 m2  na Vajanského nábreží č. 10 naproti budovy PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6.

Je to skvelá správa, pretože na PraF UK s rozvojom nových praktických študijných programov (bližšie informácie dostupné tu) zásadne narástla vyťaženosť učební (budúci akademický rok dokonca nebudú postačovať) a tiež v malých kanceláriách často spolu sedia až štyria učitelia, čo je prostredie nevhodné pre akademickú prácu. Nová budova vyrieši tieto problémy na dlhé desiatky rokov a PraF UK tak bude schopná aj v tomto parametri konkurovať prestížnym zahraničným právnickým fakultám.

Väčšina dobrých správ má aj svoje „ale“ a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Peniaze na nákup budovy sme získali z rezervy vlády SR, nemáme však peniaze na jej rekonštrukciu. A tie by sme chceli získať zo súkromných zdrojov aj od Vás formou verejnej zbierky  a venovaním 2% z daní. Vôbec nemusí ísť o horibilné sumy, ak sa spojí veľa dobrých ľudí pre dobrú vec, trošku po troške dokážu zázraky.

Preto si Vás dovolím veľmi pekne poprosiť, prispejte na obnovu nových priestorov PraF UK. Snažíme sa neustále sa zlepšovať a kvalitnejšou prípravou študentov tak zásadne pozitívne pôsobiť na právne prostredie na Slovensku. Bez Vás nám to pôjde ťažšie.

Ďakujem a veríme, že 100 rokov fakulty budeme môcť spoločne osláviť v októbri 2021 aj v novozrekonštruovaných nových priestoroch PraF UK.

 

S úctou

 

                                                                            doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

                                                                                     dekan PraF UK