Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ZÁPIS HODNOTENIA DO INDEXOV12. 12. 2018

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že známky budú zapisované v nasledujúcich termínoch:  RODINNÉ PRÁVO - Mgr. Petronela Luprichová,...

Konzultačné hodiny Mgr. Cenkner, PhD. 10.12.2018 a Mgr....06. 12. 2018

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že konzultačné hodiny Mgr. Michala Cenknera, PhD. dňa 10.12.2018 nebudú. V prípade potreby kontaktujte Mgr....

OPAKOVANE ZAPŚANÉ PREDMETY OPH 1 A OPH2 03. 12. 2018

Informácia pre študentov 2. ročníka Bc. dennej aj externej formy štúdia

USMERNENIE K POUŽÍVANIU NEKOMENTOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV...28. 11. 2018

Katedra občianskeho práva v súlade Opatrením dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2018 týkajúceho sa skúškového obdobia...

TERMÍNY PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA14. 11. 2018

Študenti 1. a 2. Bc. dennej a externej formy štúdia (OPH 1, OPH 3, OPP 1)

OPH 1 - PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE - študenti 2. ročníka Bc....06. 11. 2018

Opakovane zapísaný predmet

INFORMÁCIA O PRIEBEHU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY23. 10. 2018

Študenti externej formy štúdia

KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIA - ŠTUDENTI EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA19. 09. 2018

Pokyny k neúčasti na konzultačných sústredeniach

Pokyny k nahrádzaniu absencií v ZS 2018/201919. 09. 2018

denná forma štúdia

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami11. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

Správy od 1 do 10 z 11
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-11 Ďalšie > Posledné >>