Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zoznam právnych predpisov na skúšku z predmetu Občianske...12. 12. 2019

Katedra občianskeho práva oznamuje, že na skúšku z predmetu Občianske právo 4 pre potrebné si priniesť aj zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení...

USMERNENIE K POUŽÍVANIU NEKOMENTOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV...27. 11. 2019

Katedra občianskeho práva v súlade Opatrením dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2019 týkajúceho sa skúškového obdobia...

Konzultačné hodiny zimný semester ak.r. 2019/202023. 09. 2019

Konzultačné hodiny členov Katedry občianskeho práva v letnom semestri ak. roka 2019/2020 

Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku...13. 03. 2019

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej nasledujúci harmonogram...

INFORMÁCIA O PRIEBEHU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY23. 10. 2018

Informácie o priebehu štátnej záverečnej skúšky 

KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIA - ŠTUDENTI EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA19. 09. 2018

Pokyny k neúčasti na konzultačných sústredeniach

Pokyny k nahrádzaniu absencií v ZS 2019/202019. 09. 2018

denná forma štúdia

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami11. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

Správy od 1 do 10 z 11
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-11 Ďalšie > Posledné >>