Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Občianske právo procesné 2 - zápis známok05. 05. 2019

Katedra občianskeho práva oznamuje, že do známky z predmetu Občianske právo procesné 2 v študijnom programe Právo a Právo a ekonómia bude zapisovať doc. JUDr....

OBČIANSKE PRÁVO 1 - ZÁPIS ZNÁMOK05. 05. 2019

Študenti 3. ročníka Bc. študijného programu Právo

Občianske právo hmotné 2 - opravné priebežné hodnotenie02. 05. 2019

Oznam pre študentov 1. ročníka študijného programu právo v externej forme štúdia

USMERNENIE K POUŽÍVANIU NEKOMENTOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV...08. 04. 2019

Katedra občianskeho práva v súlade Opatrením dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2019 týkajúceho sa skúškového obdobia...

OZNAM PRE DIPLOMANTOV DOC. JUDR. ROMANY SMYČKOVEJ, PHD.25. 03. 2019

Doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. žiada študentov, ktorým bola schválená téma diplomovej alebo bakalárskej práce pod jej vedením, aby sa dostavili na...

Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku...13. 03. 2019

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej nasledujúci harmonogram...

Konzultačné hodiny letný semester ak.r. 2018/201918. 02. 2019

Konzultačné hodiny členov Katedry občianskeho práva v letnom semestri ak. roka 2018/2019 

INFORMÁCIA O PRIEBEHU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY23. 10. 2018

Informácie o priebehu štátnej záverečnej skúšky 

KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIA - ŠTUDENTI EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA19. 09. 2018

Pokyny k neúčasti na konzultačných sústredeniach

Pokyny k nahrádzaniu absencií v LS 2018/201919. 09. 2018

denná forma štúdia

Správy od 1 do 10 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>