Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

OPH 2 - termín a čas opravného priebežného hodnotenia11. 04. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že opravné priebežné hodnotenie sa v dennej forme štúdia v študijnom programe Právo bude z predmetu...

OPH 2 - termín a čas priebežného hodnotenia23. 03. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že riadne priebežné hodnotenie sa v dennej forme štúdia a opravné priebežné hodnotenie v externej forme štúdia v...

OPP 2 - termín a čas priebežného hodnotenia14. 03. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že 1. časť priebežného hodnotenia z predemtu Občianske právo procesné 2 sa uskutoční dňa 25.3.2022 o 9,00 prostredníctvom...

Opakovane zapísané predmety22. 02. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom dennej formy štúdia, ktorí majú opakovane zapísané predmety v letnom semestri ak. roka 2021/2022, že ak majú...

Termíny priebežného hodnotenia - externá forma štúdia15. 02. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že priebežné hodnotenie sa v externej forme štúdia v študijnom programe Právo bude konať p v nasledujúcich...

Termíny priebežného hodnotenia - denná forma štúdia15. 02. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že priebežné hodnotenie sa v dennej forme štúdia v študijnom programe Právo bude konať v nasledujúcich...

Absencie na seminároch v letnom semestri ak. r. 2021/202214. 02. 2022

Katedra občianskeho práva informuje, že vo vzťahu k rozsahu povinnej účasti študentov na vzdelávacích aktivitách platia nasledujúce pravidlá, ktoré...

Informácia o spôsobe zaraďovania študentov do tímov v rámci...14. 02. 2022

Katedra občianskeho práva v súlade s článkom 3 ods. 3 Opatrenia dekana PraF UK č. 5/2021 oznamuje, že študenti budú na účely výučby zaradení a pripojení do...

Konzultačné hodiny - letný semester ak. r. 2021/202214. 02. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že konzultačné hodiny členov katedry budú v letnom semestri akademického roka 2021/2022 prebiehať nasledovne: - do...

Prednášky v letnom semestri ak. roka 2021/202214. 02. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že v letnom semestri akademického roka 2021/2022 nebudú prednášky vo všetkých študijných programoch prebiehať v...

Správy od 1 do 10 z 17
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-17 Ďalšie > Posledné >>