Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Rodinné právo - priebežné hodnotenie28. 04. 2021

2. ročník bc., denná forma štúdia

ŽIADOSTO O ZMENU TERMÍNU/ZARADENIA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU06. 04. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje, že do kompetencie katedry, ani jej jednotlivých členov, nepatrí zaraďovanie študentov na konkrétny termín štátnej skúšky....

Termíny priebežných hodnotení 01. 03. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje, že priebežné hodnotenia sa v rámci predmetov vyučovaných KOP budú konať nasledovne:  DENNÁ FORMA ŠTÚDIA Rozsah...

Absencie na seminároch v LS ak. r. 2020/202112. 02. 2021

Katedra občianskeho práva informuje, že vo vzťahu k rozsahu povinnej účasti študentov na vzdelávacích aktivitách platia nasledujúce pravidlá, ktoré...

Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku...12. 02. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej nasledujúci harmonogram práce: do...

Informácia o spôsobe zaraďovania študentov do tímov v rámci...10. 02. 2021

Katedra občianskeho práva v súlade s článkom 3 ods. 3 Opatrenia dekana PraF UK č. 5/2021 oznamuje, že študenti budú na účely výučby zaradení a pripojení do...

Oznam - prihlasovanie a odhlasovanie zo skúšok21. 01. 2021

Všetci študenti

Usmernenie KOP k skúškovému obdobiu ZS 2020/202103. 01. 2021

Katedra občianskeho práva informuje študentov, že bližšie informácie k spôsobu skúšania dištančnou formou je dostupné tu: Usmernenie KOP k skúškovému obdobiu...

Prednášky v letnom semestri ak. roka 2020/202122. 09. 2020

Katedra občianskeho práva oznamuje, že v letnom semestri akademického roka 2020/2021 nebudú prednášky vo všetkých študijných programoch prebiehať v...

Konzultačné hodiny letný semester ak. r. 2020/202122. 09. 2020

Katedra občianskeho práva oznamuje, že konzultačné hodiny členov katedry budú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať prostredníctvom MS Teams....

Správy od 1 do 10 z 14
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-14 Ďalšie > Posledné >>