Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Absencie na seminároch v LS ak. r. 2020/202112. 02. 2021

Katedra občianskeho práva informuje, že vo vzťahu k rozsahu povinnej účasti študentov na vzdelávacích aktivitách platia nasledujúce pravidlá, ktoré...

Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku...12. 02. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej nasledujúci harmonogram práce: do...

Informácia o spôsobe zaraďovania študentov do tímov v rámci...10. 02. 2021

Katedra občianskeho práva v súlade s článkom 3 ods. 3 Opatrenia dekana PraF UK č. 5/2021 oznamuje, že študenti budú na účely výučby zaradení a pripojení do...

Oznam - prihlasovanie a odhlasovanie zo skúšok21. 01. 2021

Všetci študenti

Usmernenie KOP k skúškovému obdobiu ZS 2020/202103. 01. 2021

Katedra občianskeho práva informuje študentov, že bližšie informácie k spôsobu skúšania dištančnou formou je dostupné tu: Usmernenie KOP k skúškovému obdobiu...

Prednášky v letnom semestri ak. roka 2020/202122. 09. 2020

Katedra občianskeho práva oznamuje, že v letnom semestri akademického roka 2020/2021 nebudú prednášky vo všetkých študijných programoch prebiehať v...

Konzultačné hodiny letný semester ak. r. 2020/202122. 09. 2020

Katedra občianskeho práva oznamuje, že konzultačné hodiny členov katedry budú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať prostredníctvom MS Teams....

INFORMÁCIA O PRIEBEHU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY23. 10. 2018

Informácie o priebehu štátnej záverečnej skúšky 

KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIA - ŠTUDENTI EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA19. 09. 2018

Pokyny k neúčasti na konzultačných sústredeniach

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami11. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

Správy od 1 do 10 z 11
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-11 Ďalšie > Posledné >>