Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Odhlasovanie z termínu skúšky01. 06. 2023

Katedra občianskeho práva oznamuje, že na maily, v ktorom študenti žiadajú odhlásenie z termínu skúšky po tom, ako v AISe uplynula lehota na odhlasovanie sa z...

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - náhradný...10. 05. 2023

Katedra občianskeho práva informuje študentov 3. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že náhradný termín priebežného hodnotenia z...

OPP 2 - náhradný termín priebežného hodnotenia10. 05. 2023

Katedra občianskeho práva informuje študentov 2. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že náhradný termín priebežného hodnotenia z...

Občianske právo procesné 2 - priebežné hodnotenie30. 04. 2023

Katedra občianskeho práva informuje študentov 2. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že druhá časť priebežného hodnotenia z predmetu...

Aplikované občianske a pracovné právo - denná forma štúdia30. 04. 2023

Katedra občianskeho právo informuje o spôsobe realizácie záverečnej písomnej skúšky z predmetu Aplikované občianske a pracovné...

OPH 2 - náhradný a opravný termín priebežného hodnotenia20. 04. 2023

Katedra občianskeho práva informuje, že dňa 28.4.2023 o 18.00 sa prostredníctvom Moodle z predmetu Občianske právo hmotné 2 uskutoční:  1. náhradný...

OPH 2 - termín priebežného hodnotenia20. 03. 2023

Katedra občianskeho práva oznamuje, že priebežné hodnotenie z predmetu Občianske právo hmotné 2 sa bude konať dňa 12.04.2023 (streda) o 20.30 prostredníctvom...

OPP 2 - náhradný termín priebežného hodnotenia20. 03. 2023

Katedra občianskeho práva oznamuje, že dňa 23.03.2023 o 14.30 hod sa v miestnosti č. 601 NB bude konať náhradný termín priebežného...

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH14. 02. 2023

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v súvislsoti s výpadkom služieb AIS počas prihlasovania na rozvrh nebude reagovať na žiadsoti o zaradenie...

Správy od 1 do 10 z 14
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-14 Ďalšie > Posledné >>