Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku...13. 03. 2019

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej nasledujúci harmonogram...

ZMENA ČASU PREDNÁŠKY - OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ 220. 02. 2019

Študenti 2. ročníka Bc. študijného programu Právo a študenti 1. ročníka Mgr. študijného programu Právo a ekonómia

Konzultačné hodiny letný semester ak.r. 2018/201918. 02. 2019

Konzultačné hodiny členov Katedry občianskeho práva v letnom semestri ak. roka 2018/2019 

INFORMÁCIA O PRIEBEHU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY23. 10. 2018

Informácie o priebehu štátnej záverečnej skúšky 

KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIA - ŠTUDENTI EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA19. 09. 2018

Pokyny k neúčasti na konzultačných sústredeniach

Pokyny k nahrádzaniu absencií v LS 2018/201919. 09. 2018

denná forma štúdia

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami11. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva06. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje diplomantom, že predmet Seminár k diplomovým prácam budú zabezpečovať školitelia diplomových prác a preto je nutné, aby...