Aktuality

PRERAĎOVANIE ŠTUDENTOV V RÁMCI SEMINÁRNYCH SKUPÍN20. 02. 2018

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že preradenie do inej seminárnej skupiny študijného predmetu je možné len so súhlasom zástupcu vedúceho katedry...

KONZULTAČNE HODINY LS 2017/201820. 02. 2018

Konzultačné hodiny členov KOP LS 2017/2018

Pokyny k nahrádzaniu absencií v LS 2017/201817. 02. 2018

denná forma štúdia

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami11. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva06. 10. 2017

Katedra občianskeho práva oznamuje diplomantom, že predmet Seminár k diplomovým prácam budú zabezpečovať školitelia diplomových prác a preto je nutné, aby...