Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aplikované občianske a pracovné právo13. 05. 2024

Vážení študenti,  dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe realizácie záverečnej písomnej skúšky z predmetu Aplikované občianske...

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch09. 05. 2024

Katedra občianskeho práva informuje študentov 3. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že priebežné hodnotenie z predmetu Vymožiteľnosť...

Občianske právo procesné 2 - priebežné hodnotenie 2. časť09. 05. 2024

Katedra občianskeho práva informuje študentov 2. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že druhá časť priebežného hodnotenia z predmetu...

Aplikované občianske a pracovné právo30. 04. 2024

Prof. Lowy oznamuje študentom, že dobrovoľný seminár z predmetu Aplikované občianske a pracovné právo sa uskutoční v piatok 3.5.2024 o 9.15 v miestnosti č. 518...

Občianske právo hmotné 2 - priebežné hodnotenie22. 04. 2024

Katedra občianskeho práva informuje študentov 2. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že priebežné hodnotenie z predmetu Občianske právo...

OPP 2 - náhradný termín priebežného hodnotenia22. 03. 2024

Katedra občianskeho práva informuje študentov 2. ročníka bc. dennej formy štúdia študijného programu právo, že náhradný termín priebežného hodnotenia z...

Odhlasovanie z termínu skúšky01. 06. 2023

Katedra občianskeho práva oznamuje, že na maily, v ktorom študenti žiadajú odhlásenie z termínu skúšky po tom, ako v AISe uplynula lehota na odhlasovanie sa z...

E-mailová komunikácia členov katedry so študentami18. 09. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, že v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. r) Študijného poriadku, nebudú členovia katedry odpovedať na e-mail...

ŽIADOSTO O ZMENU TERMÍNU/ZARADENIA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU06. 04. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje, že do kompetencie katedry, ani jej jednotlivých členov, nepatrí zaraďovanie študentov na konkrétny termín štátnej skúšky....