Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

OPH 1 - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA, termín priebežného hodnotenia24. 11. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z predmetu Občianske právo hmotné 1 v externej forme štúdia pre študentov, ktorí sa...

OPP 1 - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA - priebežné hodnotenia23. 11. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z predmetu Občianske právo procesné 1 sa pre študentov dennej formy štúdia bude...

OPP 1 - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA - priebežné hodnotenia23. 11. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z predmetu Občianske právo procesné 1 sa pre študentov dennej formy štúdia bude...

OPH 3 - priebežné hodnotenie21. 11. 2022

denná a externá forma štúdia

OPH 1 - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA, priebežné hodnotenie21. 11. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z predmetu Občianske právo hmotné 1 sa pre študentov dennej formy štúdia bude konať v...

Prednášky v zimnom semestri ak. roka 2022/202319. 09. 2022

Katedra občianskeho práva oznamuje, že v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 nebudú prednášky vo všetkých študijných...

Absencie na seminároch v zimnom semestri ak. roka 2022/202319. 09. 2022

Katedra občianskeho práva informuje, že vo vzťahu k rozsahu povinnej účasti študentov na vzdelávacích aktivitách platia nasledujúce pravidlá, ktoré...

ŽIADOSTO O ZMENU TERMÍNU/ZARADENIA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU06. 04. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje, že do kompetencie katedry, ani jej jednotlivých členov, nepatrí zaraďovanie študentov na konkrétny termín štátnej skúšky....

Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku...12. 02. 2021

Katedra občianskeho práva oznamuje študentom, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej nasledujúci harmonogram práce: do...

Oznam - prihlasovanie a odhlasovanie zo skúšok21. 01. 2021

Všetci študenti

Správy od 1 do 10 z 14
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-14 Ďalšie > Posledné >>