Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor/professor
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 - 11.20 hod po predchádzajúcej dohode prostredníctvom mailu

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Docenti

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent/associate professor
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok14:00 – 15:25

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Streda09:15 – 10:45

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Utorok16:45 – 18:10

JUDr. Martin Križan, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
623 NB
Pondelok13:45 – 15:10

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Utorok10:45 – 12:10

Doktorandi

JUDr. Michal Dáni

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15
+421 2 9012 2123

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Pondelok a streda:9 :00 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk

Mgr. Petronela Luprichová PhD.

kontakt: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk