Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9533
613NB

Docenti

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2119

doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9247
616 NB
Streda 15:15 - 16:40

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
02/592 44 557
Utorok 10:45 - 12:10

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9667
02/592 44 667
624 NB
Konzultačné hodiny Streda 7,45-9.10
Pondelok 12:15 - 13:40

Mgr. Martin Hamřik PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB

Mgr. Marek Ivančo PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Streda 18:15 - 19:40

JUDr. Martin Križan PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
02/592 44 557
623 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 9:15 - 10:40

JUDr. Ing. Karin Raková PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Utorok 12:15 - 13:00
Streda 11:00 - 12:00

Doktorandi

JUDr. Michal Dáni

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15
+421 2 9012 2123

JUDr. Bianka Tkáčová

Katedra občianskeho práva,
3.dOP
+421 2 9012 2137
02/592 44 499
625 NB

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk

Mgr. Petronela Luprichová PhD.

kontakt: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk