Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9533
02/592 44 533
617NB
Konzultačné hodiny: streda 9.15 - 10.35 hod len počas LS, t.j. od 18.2. do 17.5.2019

prof. JUDr. Marek Števček PhD.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
626 NB
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra.
Utorok 08:30 - 09:10

Docenti

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2119

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
616 NB
Utorok 14:15 - 15:45

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
02/592 44 557
623 NB

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9667
02/592 44 667
624 NB
Konzultačné hodiny Streda 7,45-9.10
Pondelok 12:15 - 13:40

Mgr. Marek Ivančo

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Martin Križan PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
02/592 44 557
623 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 9:15 - 10:40

Doktorandi

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk