Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Katedra občianskeho práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9533
02/592 44 533

prof. JUDr. Marek Števček PhD.

Katedra občianskeho práva
profesor
+421 2 9012 9494
626 NB
Pondelok - 13:45 - 15:10

Docenti

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Konzultačné hodiny: streda 15:15 - 16:00 štvrtok 13:00 - 13:40

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
02/592 44 557
623 NB
Konzultačné hodiny utorok 13.30 - 15.00

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9667
02/592 44 667
624 NB
Konzultačné hodiny Streda 7,45-9.10

JUDr. Martin Križan PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
02/592 44 557
623 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 9:15 - 10:40

Mgr. Petronela Luprichová PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2118
02/592 44 247
617 NB
Konzultačné hodiny v ZS 2018/2019: Piatok 12.15-13.35

Doktorandi

Mgr. Andrej Fekete

Katedra občianskeho práva
Doktorand(2.dOP3, denný)
+421 2 9012 9214
02/592 44 214
620 NB

Mgr. Marek Ivančo

Katedra občianskeho práva
Doktorand(2.dOP3, denný)
+421 2 9012 2107
02/592 44 214
620 NB

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

JUDr. Bianka Tkáčová

kontakt: bianka.tkacovaflaw.uniba.sk

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk