Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor/professor
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: utorok: 10.40 - 12.00 hod po predchádzajúcej dohode prostredníctvom mailu

prof. JUDr. Marek Števček PhD.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Docenti

doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent/associate professor
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok 14:00 - 15:25

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
623 NB
Utorok 10:45 - 12:10

Mgr. Martin Hamřik PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Streda 09:15 - 10:45

Mgr. Marek Ivančo PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Utorok 16:45 - 18:10

JUDr. Martin Križan PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
623 NB
Pondelok 13:45 - 15:10

JUDr. Ing. Karin Raková PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Utorok 10:45 - 12:10

Doktorandi

Mgr. Petra Helt

Katedra občianskeho práva,
5.dOP
+421 2 9012 2043

JUDr. Michal Dáni

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15
+421 2 9012 2123

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Pondelok a streda:9 :00 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk

Mgr. Petronela Luprichová PhD.

kontakt: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk