Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor/professor
Telefón
02/592 44 533
Miestnosť
616NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 10.40 - 12.00 hod
len počas LS, t.j. od 19.2.2018 do 18.5.2018
Publikačná činnosť

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor/professor
Telefón
02/592 44 494
Miestnosť
626 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 13:00 - 13:40
Utorok 8:30 - 9:10
Publikačná činnosť

Docenti

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent/associate professor
Telefón
02/592 44 692
Miestnosť
610 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 10:45 - 12:10
Publikačná činnosť

Odborní asistenti

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 557
Miestnosť
623 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
streda 9.15-10.40
Publikačná činnosť

JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 667
Miestnosť
624 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Po 13.00 - 14.15
Publikačná činnosť

JUDr. Martin Križan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 557
Miestnosť
623 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Streda: 17:30 - 18:10
Publikačná činnosť

Doktorandi

JUDr. Norbert Adamov, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/599 44 662
Miestnosť
614 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Cenkner

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 662
Miestnosť
614 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Tamara Čipková

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 247
Miestnosť
617 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Andrej Fekete

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 214
Miestnosť
620 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Ivančo

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 214
Miestnosť
620 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Janská

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (3.dOP, denný)
Telefón
02/592 44 214
Miestnosť
625 NB
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Nevická

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (2.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 566
Miestnosť
622 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
St 13:45 - 14:25
Publikačná činnosť

Mgr. Richard Straka

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (1.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 437
Miestnosť
620 NB

Mgr. Monika Škvarková

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
Doktorand (1.dOP3, denný)
Telefón
02/592 44 583
Miestnosť
603 NB

Sekretariát

Ivana Surovičová

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
Telefón
02/592 44 268
Miestnosť
621a NB
Poznámka
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

kontakt: alexandra.kotrecovaflaw.uniba.sk

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

kontakt: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk

JUDr. Bianka Tkáčová

kontakt: bianka.tkacovaflaw.uniba.sk

Mgr. Katarína Szendreiová

kontakt: katarina.szendreiovaflaw.uniba.sk