Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor/professor
+421 2 9012 9533
617NB
Pondelok07:45 – 09:05

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent/associate professor
+421 2 9012 9692
+421 2 9012 9692
610 NB
Štvrtok09:15 – 10:40
Štvrtok09:15 – 10:40

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Docenti

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny - štvrtok 14.00 - 15.00 alebo iný čas po predchádzajúcej dohode emailom.
Štvrtok14:00 – 15:00

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2046
623 NB
Pondelok16:00 – 16:40

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok15:20 – 16:40

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode emailom.

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode emailom

JUDr. Zuzana Klincová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
Odborný asistent
+421 2 9012 2122
625 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Pondelok16:35 – 17:45

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2118
616 NB
Utorok09:15 – 10:40

Mgr. Sandra Meňhartová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
624NB
Konzultačné hodiny prostredníctvom aplikácie MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Pondelok13:50 – 15:20

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Utorok10:45 – 12:10

Doktorandi

Mgr. Štefan Horony

Katedra občianskeho práva,
1.dOBP15
+421 2 9012 2075

Mgr. Jana Cihanová, LL. M.

Katedra občianskeho práva,
2.dOBP15

JUDr. Laura Fotopulosová

Katedra občianskeho práva,
2.dOBP15
+421 2 9012 2041
620 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode mailom.

Študentské pomocné vedecké sily

Bc. Filip Loffay - pôsobí na katedre pod vedením JUDr. Ing. Karin Rakovej, PhD., MBA.

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
7:30 - 13:30