Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ústav ekonomických vied

 

 

Ústav ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava

 

m.č.: 409SB

email: uevflaw.uniba.sk

t.č.: +421 2 9012 2092