Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ústav ekonomických vied

email: uevflaw.uniba.sk

m.č.: 409SB

t.č.: 02/592 44 334