Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. PhDr. Dušan Stanek CSc.

Ústav ekonomických vied,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9244
409 SB
Utorok 14:00 - 15:00
Štvrtok 09:30 - 10:30

Ing. Gabriela Dováľová PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2093

Ing. Boris Hošoff PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2094
410 SB
Štvrtok 13:45 - 14:45

Ing. Ingrid Kútna Želonková PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9245
409 SB. Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim prostredníctvom emailu

Ing. Albert Priehoda PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy
410 SB
Pondelok 10:45 - 11:45

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB