Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. Ing. Erika Neubauerová PhD.

Ústav ekonomických vied,
docent vysokej školy, univerzity
410SB
Pondelok 12:30 - 13:30
Utorok 15:10 - 16:10

doc. PhDr. Dušan Stanek CSc.

Ústav ekonomických vied,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9244
409 SB
Utorok 14:00 - 15:00

Ing. Ingrid Kútna Želonková PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9245
409 SB. Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim prostredníctvom emailu

Ing. Albert Priehoda PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy
410 SB
Pondelok 10:00 - 11:00
Pondelok 16:45 - 17:45
+421 2 9012 2094

Sekretariát

Soňa Tomanová

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB