Zamestnanci

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 244
Miestnosť
409 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

utorok: 16.00 - 17.00

streda: 12.00 - 13.00
Publikačná činnosť

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 271
Miestnosť
409 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
štvrtok: 8.30-9.30, m.č. 320NB
Publikačná činnosť

Ing. Zdenka Poláková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 334
Miestnosť
409 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

streda: 10.30 - 11.30

štvrtok: 9.30 - 10.30
Publikačná činnosť

Ing. Gabriela Dováľová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 271
Miestnosť
410SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

štvrtok: 12.45 - 13.45

Ing. Boris Hošoff, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 271
Miestnosť
410SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

štvrtok: 13.45-14.45

Sekretariát

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.