Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Albert Priehoda, PhD.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy
409 SB. Konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim prostredníctvom emailu.
+421 2 9012 2092

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

Ústav ekonomických vied,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9244
konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu

Sekretariát

SOŇA TOMANOVÁ

Sekretárka

Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2020

Telefón: 02/592 44 440

Miestnosť: 514 NB

Email: sona.tomanovaflaw.uniba.sk