Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav ekonomických vied

Ústav ekonomických vied Právnickej Fakulty UK v Bratislave  bol zriadený dňa 01.03.2015. Jeho predchodcami na Právnickej fakulte od jej vzniku boli: Katedra Národného hospodárstva, Katedra politickej ekonómie, Katedra ekonomických vied a Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií. Výučba ekonomických predmetov má tak na fakulte dlhodobú tradíciu. V histórií pôsobili na katedre mnohé významné osobnosti ako napr. Prof. JUDr. Imrich Karvaš. Ústav ekonomických vied zabezpečuje  výučbu ekonomických predmetov, ktorých cieľom je rozšírenie vedomosti študentov práva a pochopenie teoretických a praktických súvislostí a spätosti právnych a ekonomických problémov. V súčasnosti ÚEV ponúka predmety v pôvodných akreditovaných študijných programoch: Podniková ekonómia, Ekonomika a ekonomické vzťahy v EÚ, Hospodárska politika, Základy účtovníctva a v novoakreditovaných študijných programoch ponúka: Základy ekonómie pre právnikov, Podnikovú ekonómiu a účtovníctvo.

 

Riaditeľ ústavu:

 

Zástupca riaditeľa ústavu:

 

Kontakt:

  • tel.: 02/59 244 334
  • miestnosti: 409 SB, 410 SB
  • adresa:

          Ústav ekonomických vied

          Šafárikovo nám. č. 6

          P.O.BOX 313

          810 00 Bratislava