Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Okruhy otázok na skúšku a informácie ku skúškam

Usmernenie ku skúškam v ZS 2021/2022

Usmernenie ku skúškam vyučovaným na ÚEP.

Okruhy otázok k jednotlivým predmetom vyučovaným na ÚEP sú zverejnené v rámci konkrétnych kurzov zriadených v MOODLE.

 

Pri skúškach sú študenti oprávnení používať nekomentované právne predpisy.