Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k predmetom

Informácie ku predmetom vyučovaným na ÚEP v LS 2021/22

Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva (ZPEUMP) denné štúdium

Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2)

EU Law 2

Institutional Law of the European Union

Verejné obstarávanie

Human Rights Protection in the European Union

Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu

Klinika súťažného práva

Klinika verejného obstarávania

Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ

Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi

CEEMC Moot Court