Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k predmetom

Informácie ku predmetom vyučovaným na ÚEP v LS 2021/22

Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva (ZPEUMP) denné štúdium

Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2)

EU Law 2

Institutional Law of the European Union

Verejné obstarávanie

Human Rights Protection in the European Union

Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu

Klinika súťažného práva

Klinika verejného obstarávania

Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ

Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi

CEEMC Moot Court

 

 

 

Usmernenia ku skúškam

Usmernenia ku skúškam

Kódy na prihlasovanie do MS Teams v LS 2021/22

Základy práva EÚ a medzinárodného práva c2569bp
Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2) q5d5vl0
Verejné obstarávanie 0ol58ol
EU Law 2 tc1px6t
Human Rights Protection in EU lvjdck4
EU Institutional Law 00qg1r1
Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ ibrklmy
Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi mf78db7
Klinika súťažného práva egd0uu1
Klinika verejného obstarávania c01mb48
Spoločná obchodná politika EÚ a právo svetového obchodu  
CEEMC Moot Court