Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k predmetom

Informácie ku predmetom vyučovaným na ÚEP v ZS 2023/24

Európske právo

European Law 1

Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu)

European Competition Law and State Aid

Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

Klinika súťažného práva

Klinika verejného obstarávania

Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1)

Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky

Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu

Súťažné právo Európskej únie

Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva (EŠ) (platné do odvolania)

 

 

Informácia ku výučbe predmetov simulovaných súdnych sporov a reprezentácií PraF UK na zahraničných simulovaných súdnych sporoch – Information about moot court courses and representing the Faculty of Law in international moot court competitions