Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k predmetom

Informácia ku výučbe predmetov simulovaných súdnych sporov a reprezentácií PraF UK na zahraničných simulovaných súdnych sporoch – Information about moot court courses and representing the Faculty of Law in international moot court competitions