Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav európskeho práva

Ústav európskeho práva je súčasťou Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Medzi nosné predmety, ktorých výuku ústav zabezpečuje patrí Európske právo/ EU LAW, Európske súťažné právo a Proceedings before the Court of Justice of the European Union.

Cieľom predmetov vo všeobecnosti je na pozadí uvedených problematík Európskeho práva naučiť sa vnímať právo v reáliách neustále sa prehlbujúcej európskej integrácie. 

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únií a z toho vyplývajúce napr. rozdelenie právomocí medzi nadnárodné a národné orgány, vzťah vnútroštátneho a európskeho práva zdôvodňujú opodstatnenosť výučby Európskeho práva, ktorá sa opiera o inovatívne metódy výučby.

Riaditeľ ústavu:

 • prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu:

Kontakt:

 • miestnosti:
  418 SB - 420 SB
  315SB (sekretariát)
 • adresa:
  Ústav európskeho práva
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  Šafárikovo nám. č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava
 • úradné hodiny (sekretariát):
  Pon 7.30 - 16.00 hod.
  Ut 7.30 - 16.00 hod.
  St 7.30 - 15.30 hod.
  Štv 7.30 - 16.00 hod.
  Pia 7.30 - 14.00 hod.