Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ako sa prihlasovať na TV

Ahojte športovci, pravdepodobne ste si zapísali telesnú výchovu do AISU. Ako ďalej? V každom semestri si môžeš vybrať jednu zo širokej ponuky športových aktivít, ktorú budeš absolvovať počas celého semestra. Každý semester si môžeš (nemusíš) vybrať inú aktivitu. Na začiatku zimného alebo letného semestra, keď sa spustí systém AIS, si zvolíš to rozvrhové okienko s pohybovou aktivitou, ktoré máš záujem navštevovať. Potom už iba prídeš na prvú hodinu TV a tam sa dozvieš všetko ostatné.