Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Lyžovanie

Bloková forma výučby v trvaní 7 dní v najlepšom stredisku na Slovensku- Chopok (juh a sever). Kurz sa bude konať v šk.roku 2018/2019 v posledný týždeň zimného skúšobného obdobia v termíne od 10.2.2019 (nedeĺa) do 15.2.2019 (piatok). Cena kurzu cca 220 eur zahŕňa 5 dňový skipass, 5x ubytovanie, 5x polpenziu a inštruktora. Pokiaľ si zapíšeš tento výberový predmet do AISU, je potrebné sa na začiatku zimného semestra informovať o priebehu výberového predmetu na našom oddelení.