Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Lyžovanie

Aktuálne: v školskom roku 2023/2024 sa bude konať tradičný lyžiarsky kurz v najlepšom stredisku na Slovensku- Nízke Tatry - Chopok Sever - Hotel Liptov. Kurz sa uskutoční v termíne od 4.2. do 9.2.2024. 

Pokiaľ si zapíšeš tento výberový predmet do AISU, je potrebné sa na začiatku zimného semestra informovať o priebehu výberového predmetu na našom Ústave telesnej kultúry.