Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Lyžovanie

Aktuálne: v školskom roku 2020/2021 z dôvodu ochrany a prevencie zdravia študentov s ich predpokladaným nástupom do letného semestra, sa nebude otvárať výberový predmet Lyžovanie.

Bloková forma výučby v trvaní 6 dní v najlepšom stredisku na Slovensku- Chopok (juh a sever). Pokiaľ si zapíšeš tento výberový predmet do AISU, je potrebné sa na začiatku zimného semestra informovať o priebehu výberového predmetu na našom Ústave telesnej kultúry.