Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Lyžovanie

Aktuálne: v školskom roku 2022/2023 sa bude konať tradičný lyžiarsky kurz v najlepšom stredisku na Slovensku- Nízke Tatry - Chopok Sever - Hotel Liptov. Kurz sa uskutoční v termíne od 5.2. do 10.2.2023

Pokiaľ si zapíšeš tento výberový predmet do AISU, je potrebné sa na začiatku zimného semestra informovať o priebehu výberového predmetu na našom Ústave telesnej kultúry.