Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Turistika

Bloková forma výučby v trvaní 5 dní v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, banských jazier a baní, a v neposlednom rade aj historického banského mestečka Banská Štiavnica. Obsahom predmetu je cykloturistika, pešia turistika a základy topografie. Z dôvodu ochrany zdravia je turistický kurz 2022 určený len pre zaočkované osoby, ktoré to dobrovoľne preukážu. Osoby, ktoré očkované nie sú, majú na výber iné telovýchovné aktivity.

Pokiaľ si si tento výberový predmet zapísal v systéme AIS, je potrebné sa na začiatku letného semestra informovať o priebehu kurzu na našom Ústave telesnej kultúry. Podmienkou je mať vlastný (horský) bicykel.