Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Turistika

Bloková forma výučby v trvaní 5 dní v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, banských jazier a baní, a v neposlednom rade aj historického banského mestečka Banská Štiavnica. Obsahom predmetu je cyklo, pešia turistika a základy topografie. Kurz sa bude konať v šk.roku 2019/2020 v termíne od 24.6.2020 (streda) do 28.6.2020 (nedeĺa). Cena kurzu cca 100 eur zahŕňa 4x ubytovanie,4x polpenziu a  inštruktora. Pokiaľ si si tento výberový predmet zapísal v systéme AIS, je potrebné sa na začiatku letného semestra informovať o priebehu kurzu na našom Ústave telesnej kultúry. Podmienkou je mať vlastný (horský) bicykel.