Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výberový predmet Turistika

Bloková forma výučby v trvaní 5 dní v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, banských jazier a baní, a v neposlednom rade aj historického banského mestečka Banská Štiavnica. Obsahom predmetu je cykloturistika, pešia turistika a základy topografie. Termín kurzu: 26.6 - 30.6.2024.

Pokiaľ si si tento výberový predmet zapísal v systéme AIS, je potrebné sa na začiatku letného semestra informovať o priebehu kurzu na našom Ústave telesnej kultúry. Podmienkou je mať vlastný (horský) bicykel.