Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav telesnej kultúry

Ústav telesnej kultúry

Ústav telesnej kultúry je špecializované pracovisko Právnickej fakulty zaoberajúce sa športom v celej jeho škále. Hlavným cieľom je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho, tréningového, odborno-konzultačného a motivačného procesu. Naše oddelenie okrem pedagogického procesu pripravuje rôzne športovo- zážitkové aktivity a odborne vedie reprezentačné družstvá fakulty vo vysokoškolskej lige. Zamestnanci nášho oddelenia aktívne pôsobia v športovo-organizačných štruktúrach vysokoškolského a vrcholového športu.

Ústav telesnej kultúry zabezpečuje pedagogický proces v niekoľkých druhoch športu: basketbal, volejbal, florbal, futsal, frisbee, bedminton, pinpong, aerobik, bodyforming, cvičenie na fitloptách, step aerobik, cvičenie pre zdravie, fitnes a cardio fitnes, crossfit a silový tréning, bootcamp, tabata, pilates, joga a kanoistiku. Ďalej je v ponuke aj plávanie a lezenie na umelej stene, tieto aktivity sú spoplatnené. Na plávanie prispieva fakulta v plnom rozsahu nákladov a na lezenie na umelej stene polovicou nákladov. Obsahom cvičení je rozvoj kondičných schopností, nácvik a zdokonalenie zručností špecifických pre daný druh športu a v neposlednom rade kompenzácia (psychohygiena) duševného zaťaženia študenta a motivácia študenta k opakovanej športovej činnosti. Športové vyžitie pre študentov ponúkame aj počas skúšobného obdobia blokovou formou výučby: lyžovanie, skialpinizmus, turistika a rafting. Výkonnostnú zložku oddelenia tvoria reprezentačné družstvá vysokoškolskej ligy vo: volejbale, basketbale, florbale, futbale, futsale a plávaní.

Komunikovať s nami môžete e-mailami alebo na Facebooku.

Link na stránku facebooku.

Kontakt

Riaditeľka :

Mgr. Erika Rondova, PhD.

Zástupca riaditeľa:

Mgr. Andrej Kolárik, PhD.

Kontakt:

miestnosť:  suterén NB, č.d.27

t.č.:02 9012 9243