Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ako si urobiť rešerš?

Urobiť si rešerš nie je nič zložité. Jej príprava pomáha lepšie porozumieť zadanej téme a zorientovať sa v správnej terminológii, ktorá s témou súvisí.

Čo je to rešerš?

Rešerš je vyhľadávanie údajov na istú tému. Výsledkom je zoznam literatúry, potrebný pre napísanie seminárnej/bakalárskej/diplomovej práce, ale aj vedeckého článku.
Pre vyhladanie kvalitnej literatúry odporúčame najmä knižničné databázy (online katalógy).

Ako začať?

Na začiatok odporúčame premyslieť si tzv. kľúčové slová - odborné termíny, ktoré vystihujú tému. Počas hľadania bude potrebné kľúčové slová upravovať.

AKO ZADAŤ VYHĽADÁVACÍ DOTAZ

Pri vyhľadávaní v databázach môžeme kľúčové slová zapísať pomocou znakov rozšírenia alebo ich kombinovať pomocou logických operátorov
(v rámci elektronických informačných zdrojov je potrebné zapisovať kľúčové slová v angličtine).

Znaky rozšírenia:

*    hviezdička ─ zastupuje ľubovoľný počet znakov v slove
napr. compar = vyhľadá compared, comparative, comparator a varianty
?    otáznik ─ zastupuje presne 1 znak v slove
napr. B?hler  môže vyhľadať Behler, Bühler, Böhler   
možné použiť, ak nie je cudzí znak na klávesnici)
x x“    úvodzovky ─ na zapísanie presnej frázy (viacslovného pomenovania)
napr. freedom of speechdepartment of civil law

Logické operátory:

AND ─ na vyhľadanie oboch fráz naraz v jednom zázname
napr.  „legal history“  AND  „comparative law“
OR   ─ na vyhľadanie 1. alebo 2. pojmu
napr.  criminology OR criminalistics
NOT ─ na vylúčenie druhej možnosti
napr.  commercial  NOT financial

Stačí už len vybrať si niektoré zo špecializovaných databáz, ktoré majú študenti Univerzity Komenského v Bratislave k dispozícii. Najjednoduchšie je začať s “lokálnymi” databázami (napr. online katalógy).

Špecializované bibliografické databázy pre vyhľadávanie slovenskej / českej literatúry

Online katalógy slovenských knižníc s fondom právnickej literatúry

Súborný online katalóg UK

Je užitočný pri hľadaní kníh a záverečných prác. Podrobný návod na objednavanie a vypožičanie knihy je v online katalógu – Pomoc.
V rámci výsledkov vyhľadávania možno uložiť do rešerše konkrétne záznamy. Vybrané alebo všetky dokumenty si v rešerši môžete poslať na e-mail alebo exportovať do súboru.


Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK

Bibliografická databáza, ktorá pomôže pri hľadaní článkov a ďalších dokumentov, ak chcete napr. pozrieť čo k téme práce publikoval váš pedagóg či školiteľ.
(Bibliografické databázy môžu byť veľmi užitočné na vytvorenie komplexného obrazu o literatúre k danej problematike. Umožnia rýchlo a ľahko urobiť  prehľad publikácií, väčšinou však bez priameho prístupu k samotným textom.)

Univerzitná knižnica v Bratislave - katalóg

Slovenská knižnica - Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

InfoGate
Infogate je katalóg kníh s viac ako 1,5 milióna záznamov

Suborný katalóg periodík SR
Obsahuje bibliografické a lokačné údaje o vyše 82 tis. slovenských a zahraničných periodikách nachádzajúcich sa vo viac ako 700 inštitúciách SR:

Online katalógy českých knižníc s fondom právnickej literatúry

Souborný katalog ČR
Obsahuje záznamy českých a zahraničných monografií, špeciálnych dokumentov a seriálov dostupných v knižniciach ČR. Bibliografické záznamy sú obohatené o anotácie a digitalizované prvky ako sú obálky a obsahy kníh.

Knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Knihovna Právnické fakulta Karlovy univerzity v Praze

V ďalšom kroku odporúčame využiť licencované plnotextové databázy.

Licencované plnotextové databázy

Akademická knižnica UK ponúka plnotextové prístupy k tisíckam licencovaných elektronických dokumentov z oblasti práva.

Nájdete medzi nimi vedecké knihy, časopisy, zborníky, encyklopédie atď. z renomovaných vydavateľstiev, ktoré nie sú voľne dostupné na internete.
Ich jazykom je angličtina, takže si treba odborné termíny, podľa ktorých budete hľadať, pripraviť aj v angličtine.

Ide o licencované databázy, štandardne dostupné zo siete Univerzity Komenského v Bratislave a ak s nimi chcete pracovať z domu, musíte mať vytvorený vzdialený prístup - inštrukcie dostanete na požiadanie e-mailom na: kniznicavili.uniba.sk

Ak máte vzdialený prístup vytvorený, vyberte si niektorú z plnotextových databáz (nájdete ich na stránke Knižnice PraF UK):

https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/elektronicke-informacne-zdroje

Tam je k dispozícii aj Sprievodca EIZ v Knižnici Právnickej fakulty UK.

Takmer všetky elektronické zdroje predplatené UK môžete rýchlo a efektívne vyhľadávať z jedného miesta pomocou vyhľadávača Summon, ktorý je tiež na domovskej stránke Knižnice PraF UK (vyhľadávacie pole "Elektronická knižnica - elektronické informačné zdroje na jednom mieste").

 

Ak si chcete urobiť prehľad o literatúre k vašej téme v celosvetovom meradle, pomôžu najmä medzinárodné bibliografické databázy Web of Science a Scopus. Zoznamy publikácií, ktoré v týchto databáz nájdeme bývajú veľmi bohaté.
Web of Science alebo Scopus odporúčame využiť najmä vtedy, ak je téma práce veľmi špecifická.

Národné alebo obsahovo špecializované bibliografické databázy nie sú také bohaté, ako Web of Science a Scopus, dá sa v nich však rýchlo a jednoducho nájsť napríklad literatúra aj v slovenčine či češtine. Linky na plný text majú iba v časti záznamov, avšak domáca literatúra sa dá relatívne jednoducho získať v knižnici.