Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisy, predzápisy

Zápisy - prvý ročník bakalárskeho štúdia 2023/2024

Zápisy budú prebiehať pre dennú a externú formu v dňa 6. septembra 2023.

Konkrétny čas si zvolíte podľa svojich preferencií prostredníctvom rezervačného online systému. Kapacity v jednotlivých časoch a miestnostiach sú obmedzené. 

Na zápis na štúdium je potrebné, aby bola návratka v stave "S - spracovaná". 

Alternatívne môžete využiť možnosť elektronického zápisu (návod je uvedený nižšie). V rámci elektronického zápisu sú uchádzači povinní sami sa oboznámiť s podmienkami štúdia a pravidlami štúdia, ako aj o možnostiach alternatív výberových a povinne voliteľných predmetov a povinnostiach spojených so štúdiom; tieto informácie budú podrobne konzultované počas prezenčného zápisu

Uchádzači, ktorí sa zapíšu 6.9.2023 v priestoroch fakulty, budú mať v tento deň vydané aj potvrdenia o návšteve školy a bude im vydaný preukaz študenta. Uchádzači, ktorí sa zapíšu elektronicky budú mať prístup do akademického informačného systému a budú sa môcť prihlásiť na rozvrh, ale potvrdenie o návšteve školy a preukaz študenta získajú až po overení osobných údajov; na tento účel budú predvolaní študijným oddelením v týždni po 18.9.2023 (nie v skoršom termíne).

Odkaz na registračný formulár nájdete tu: Naplánovať online

Pri rezervácii termínu používajte ako e-mail adresu, ktorú Vám pridelila UK, potvrdenie Vám príde tiež na tento mail. Rezervačný systém funguje v prostredí Office365 UK, a teda môže od Vás vyžadovať prihlasovacie údaje (sú to tie isté, ako ste použili do AIS2).

Pred zápisom si preštudujte nasledujúce informácie a podklady, ktoré vám pomôžu pri štarte do štúdia:

Školenie BOZP

Plán budovy

Príručka pre prvákov

Jazykové vzdelávanie - povinne voliteľné predmety

Telesná kultúra a šport

Pre univerzitné nástroje IT je informačný rozcesník je https://moja.uniba.sk/ kde nájdete všetky potrebné prepojenia a návody.

Pre prihlásenie do systémov fakulty (AIS, mail,..) využívate login v tvare priezvisko a číslo(napríkald labuda20) v kombinácii s heslom. Login je zároveň aj vaša mail adresa (pridáva sa @uniba.sk) heslo ostáva rovnaké. Heslo si viete zmeniť sami alebo obnoviť, ak ho zabudnete, na nasledujúcej stránke TU . 

Využívame aplikácie Microsoftu. Do školskej adresy sa prihlásite cez Outlook (aplikáciu alebo cez webový prehliadač), poprípade pridaním účtu do vašej mobilnej pošty. Pre študijné účely využívajte výhradne túto adresu,  ostatné mailové adresy sú ignorované. Ako študent máte 5 licenčných kľúčov na aktiváciu Office 365 na ľubovoľné zariadenia (počas celého štúdia).

Prístup do Archívu prednášok je cez https://www.flaw.uniba.sk/prednasky

Prístup do Eduroam wifi siete (sieť je taktiež funkčná na väčšine európskych školách), prihlásite sa loginom a heslo získate TU .

Pre E-lerning využívame Moodle (https://moodle.uniba.sk/), kam pedagógovia pridávajú učebné materiály poprípade zadania.

V neposlednom rade fakultná stránka, kde sa vyvesujú všetky informácie týkajúce sa Právnickej fakulty https://www.flaw.uniba.sk/

Návod na predzápis a elektronický zápis

Návod na predzápis a elektronický zápis  - platí mutatis mutandis aj na ďalšie roky