Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisy, predzápisy

Zápisy - prvý ročník bakalárskeho štúdia 2022/2023

Zápisy budú prebiehať pre dennú a externú formu v dňoch 5. septembra 2022 až 6. septembra 2022. Konkrétny deň a čas si zvolíte podľa svojich preferencií prostredníctvom rezervačného online systému. Kapacity v jednotlivých časoch a miestnostiach sú obmedzené. 

Na zápis na štúdium je potrebné, aby bola návratka v stave "S - spracovaná". 

Ak sa z odôvodnených prípadoch nebudete môcť zúčastniť riadneho termínu, môžete sa zapísať na štúdium v rámci náhradného termínu.

Náhradný termín zápisu bude v stredu o 14.09.2022 o 09.00 hod v AMF a v piatok 23.09.2022 o 09,00 4SB. Konkrétny termín si zvolíte v registračnom formulári. 

 

Odkaz na registračný formulár nájdete tu: Naplánovať online

Pri rezervácii termínu používajte ako e-mail adresu, ktorú Vám pridelila UK, potvrdenie Vám príde tiež na tento mail. Rezervačný systém funguje v prostredí Office365 UK, a teda môže od Vás vyžadovať prihlasovacie údaje (sú to tie isté, ako ste použili do AIS2).

Žiadosti o uznanie absolvovaných predmetov a ich hodnotenia sa používa výlučne nasledujúci formulár: https://forms.office.com/r/LUMaUD3kZb. O uznanie absolvovania predmetov môže študent požiadať pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra akademického roka.

<iframe width="640px" height="480px" src="https://forms.office.com/r/LUMaUD3kZb?embed=true" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>

Pred zápisom si preštudujte nasledujúce informácie a podklady, ktoré vám pomôžu pri štarte do štúdia:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PraFtudijnoddelenielive.uniba.sk/bookings/

Školenie BOZP

Plán budovy

Príručka pre prvákov

Jazykové vzdelávanie - povinne voliteľné predmety

Telesná kultúra a šport

Pre univerzitné nástroje IT je informačný rozcesník je https://moja.uniba.sk/ kde nájdete všetky potrebné prepojenia a návody.

Pre prihlásenie do systémov fakulty (AIS, mail,..) využívate login v tvare priezvisko a číslo(labuda20) v kombinácii s heslom. Login je zároveň aj vaša mail adresa (pridáva sa @uniba.sk) heslo ostáva rovnaké. Heslo si viete zmeniť sami po prihlásení do Centrálnej Databázy Osôb: https://cdo.uniba.sk/ (https://login.uniba.sk/?cosign-filter-cdo.uniba.sk&https://cdo.uniba.sk/index.do). Ak heslo zabudnete, obráťte sa na hotlinku CEPIT 02/90104444.

Využívame aplikácie Microsoftu. Do školskej adresy sa prihlásite cez Outlook (aplikáciu alebo cez webový prehliadač), poprípade pridaním účtu do vašej mobilnej pošty. Pre študijné účely využívajte výhradne túto adresu,  ostatné mailové adresy sú ignorované. Ako študent máte 5 licenčných kľúčov na aktiváciu Office 365 na ľubovoľné zariadenia (počas celého štúdia).

Prístup do Archívu prednášok je cez https://www.flaw.uniba.sk/prednasky

Prístup do Eduroam wifi siete (sieť je taktiež funkčná na väčšine európskych školách), prihlásite sa loginom a heslo získate na tomto linku https://cdo.uniba.sk/public/resetl0 (z rozcestníku https://cdo.uniba.sk/).

Pre E-lerning využívame Moodle (https://moodle.uniba.sk/), kam pedagógovia pridávajú učebné materiály poprípade zadania.

V neposlednom rade fakultná stránka, kde sa vyvesujú všetky informácie týkajúce sa Právnickej fakulty https://www.flaw.uniba.sk/

Návod na predzápis a elektronický zápis

Návod na predzápis a elektronický zápis  - platí mutatis mutandis aj na ďalšie roky