Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Ubytovanie na UK

Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK.

Podrobnosti nájdete TU

 

Vaše prípadné otázky súvisiace s ubytovaním môžete adresovať na mail: 

ubytovanieflaw.uniba.sk