Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Nové kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu