Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu.