Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CPS

XXI. ROČNÍK ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Pozývame Vás na XXI. ročník medzinárodnej konferencie práva životného prostredia, ktorá sa uskutoční 9. septembra 2020 v čase od 9.00 h do 15.00 h. Z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie sa konferencia bude konať on-line prostredníctvom programu MS TEAMS.

 

Primárnym cieľom konferencie je podnietiť diskusiu na tri vybrané témy konferencie. Z tohto dôvodu svoje príspevky prednesú iba vybraní rečníci a ostatní účastníci budú môcť svoje postrehy a názory vyjadriť v diskusii a následne ich spracovať vo forme príspevku do zborníka, ktorý bude následne tlačený.

 

Vybrané témy plenárnych zasadnutí:

 

I.           „Životné prostredie počas koronakrízy“

Očakávame príspevky venujúce sa dosahom súčasnej situácie na stav a budúcnosť životného prostredia.

 

II.        „Odpadové hospodárstvo pre 21. storočie"

Očakávame príspevky z oblastí nakladania s rôznymi druhmi odpadov, oblasť cirkulárnej ekonomiky, vplyv nakladania s odpadmi na jednotlivé zložky ŽP.

* sekcia je realizovaná v rámci projektu APVV-18-0534„Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom“

 

III.      „Je čas na efektívne pozemkové úpravy“

Očakávame príspevky z oblastí pozemkového práva, agrárneho práva, stavebného práva, občianskeho práva a ich prienikov s pozemkovými úpravami.

* sekcia je realizovaná v rámci projektu APVV-19-0494„Efektívne pozemkové úpravy“