Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CPS

XXI. ROČNÍK ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dňa 9. septembra 2020 sa uskutočnil XXI. ročník medzinárodnej konferencie práva životného prostredia. Konferencia sa konala on-line prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Primárnym cieľom konferencie bolo podnietiť diskusiu na tri vybrané témy konferencie. Z tohto dôvodu svoje príspevky predniesli vybraní rečníci a ostatní účastníci mohli svoje postrehy, názory vyjadriť v diskusii a následne ich spracovať vo forme príspevku do tlačeného zborníka.

Vybrané témy plenárnych zasadnutí:

I.           „Životné prostredie počas koronakrízy“

Príspevky venujúce sa dosahom súčasnej situácie na stav a budúcnosť životného prostredia.

II.        „Odpadové hospodárstvo pre 21. storočie"

Príspevky z oblastí nakladania s rôznymi druhmi odpadov, oblasť cirkulárnej ekonomiky, vplyv nakladania s odpadmi na jednotlivé zložky ŽP.

sekcia bola realizovaná v rámci projektu APVV-18-0534 – „Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom“

III.      „Je čas na efektívne pozemkové úpravy“

Príspevky z oblastí pozemkového práva, agrárneho práva, stavebného práva, občianskeho práva a ich prienikov s pozemkovými úpravami.

* sekcia bola realizovaná v rámci projektu APVV-19-0494 – „Efektívne pozemkové úpravy“