Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bratislavské právnické fórum

Bratislavské právnické fórum je tradičná každoročná medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva multiodborového charakteru prepojujúca právnu teóriu s praxou. Prvýkrát sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2014.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách.

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2023“ sa konal hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 11. a 12. septembra 2023.

Ústredná téma plenárneho zasadania bola „Človek v centre právneho štátu“.

Komplexné informácie sú zverejnené na konferenčnom portáli https://bpf.flaw.uniba.sk/