Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyhlásenie po spoločnom stretnutí študentskej časti...14. 03. 2018

k zapojeniu študentov do diskusie o aktuálnych právno-spoločenských problémoch

Vyjadrenie dekana k výzve na udelenie dekanského voľna 08. 03. 2018

študentom PraF UK v popoludňajších hodinách dňa 9. marca 2018

Rímsky Simulovaný Súdny Spor28. 02. 2018

lokálne kolo, 7. marca 2018, Klub dekana, Právnická fakulta UK

Konferencia Bratislavské právnické fórum 201826. 02. 2018

Dňa 22. a 23. februára 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil štvrtý ročník úspešnej vedeckej konferencie...

Simulované rozhodcovské konanie 201823. 02. 2018

súťaž pre študentov práva - uzávierka písomných podaní 16. marca 2018

International Academic Conference Bratislava Legal Forum...12. 02. 2018

22 and 23 February 2018 under the auspices of the President of the Constitutional Court of the Slovak Republic JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

Účasť zástupcov našej fakulty na celosvetovej medzinárodnej...09. 01. 2018

V dňoch 5. až 13. decembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná celosvetová konferencia “Breaking Down Walls: The Transformative Power of Justice Education”.

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.21. 12. 2017

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hod. v Amfiteátri

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.15. 12. 2017

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 13.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mariána Gibu, PhD.15. 12. 2017

dňa 19. januára 2018 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU