Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Workshop – Právne a technické aspekty zavádzania...22. 11. 2021

Dňa 3. decembra 2021 od 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Analýzy a trendy v pozemkových úpravách18. 11. 2021

Dňa 19. novembra 2021. Pozývame Vás na I. ročník konferencie o pozemkovom práve s témou Analýzy a trendy v pozemkových úpravách.

Vedecká konferencia "Nástroje proti obchádzaniu a...15. 11. 2021

Dňa 25. novembra 2021 o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Team

Vedecká konferencia “Súkromnoprávne aspekty verejného...15. 11. 2021

Dňa 9. decembra 2021 o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Teams

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!10. 11. 2021

O advokácii z pohľadu pedagóga, advokáta a podpredsedu Slovenskej advokátskej komory. O študentských časoch a storočnici Právnickej fakulty Univerzity...

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám o uplatnení študentov...08. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta touto tlačovou správou reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zazneli v Hlavných správach...

NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!04. 11. 2021

O význame akademickej samosprávy pre študentov, o agende študentských senátorov, o fungovaní akademického senátu, o novele vysokoškolského zákona a jej...

Projekt zameraný na novú právnu úpravu správneho trestania03. 11. 2021

Vedecko-pedagogickí pracovníci PraF UK navrhnú novú právnu úpravu správneho trestania

Vyhlásenie Akademického senátu PraF UK28. 10. 2021

Akademický senát PraF UK je proti novele vysokoškolského zákona

TOLES testovanie20. 10. 2021

Dňa 25. novembera 2021 TOLES FOUNDATION a TOLES HIGHER