Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK 09. 02. 2022

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Ivana Mikloša

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v...09. 02. 2022

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom pre správu...03. 02. 2022

Dňa 2. februára 2022 Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spoluprác

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom jadrového dozoru 03. 02. 2022

Dňa 31. januára 2022 Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku...11. 01. 2022

Odborná rozprava organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na tému...

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU AFI11. 01. 2022

Ročník 40, číslo 2/2021

In Memoriam: Viki Pavlíková12. 12. 2021

Dňa 6. septembra nás opustila študentka našej fakulty Viki Pavlíková.

WORKSHOP - Právne aspekty automatizovaného rozhodovania vo...24. 11. 2021

Dňa 2. decembra 2021 od 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom území24. 11. 2021

Dňa 10.novembra 2021 si Právnická fakulta UK v Bratislave a Spolok právnikov a priateľov práva pripomenuli 100. výročie začatia ústavného súdnictva na našom...

WE-Project23. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, je jedným z partnerov projektu financovaného z prostriedkov EÚ zameranej na rozvoj rovnoprávnosti,...