Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK 17. 02. 2022

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Fedora Blaščáka

Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan10. 02. 2022

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega Eduard Kukan, vzor pre mladších kolegov, ktorých nielen odborne viedol, smeroval, ale aj...

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK 09. 02. 2022

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Ivana Mikloša

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v...09. 02. 2022

Anglické študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom pre správu...03. 02. 2022

Dňa 2. februára 2022 Právnická fakulta UK a Úrad pre správu zaisteného majetku podpísali Dohodu o vzájomnej spoluprác

Dohoda o vzájomnej spolupráci s Úradom jadrového dozoru 03. 02. 2022

Dňa 31. januára 2022 Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK a Úrad jadrového dozoru podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku...11. 01. 2022

Odborná rozprava organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na tému...

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU AFI11. 01. 2022

Ročník 40, číslo 2/2021

In Memoriam: Viki Pavlíková12. 12. 2021

Dňa 6. septembra nás opustila študentka našej fakulty Viki Pavlíková.

WORKSHOP - Právne aspekty automatizovaného rozhodovania vo...24. 11. 2021

Dňa 2. decembra 2021 od 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.