Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Organizačný poriadok

 

Platné a účinné znenie organizačného poriadku

 

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 7/2023 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 17. 5. 2023


 

-----     -----     -----     -----     -----

Predchádzajúci Organizačný poriadok PraF UK, jeho dodatky a úplné znenia 

Predchádzajúci Organizačný poriadok PraF UK, jeho dodatky a úplné znenia nájdete tu:

Vnútorný predpis č. 2/2009

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 06.05.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.6.2009

Vnútorný predpis č. 4/2011

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 23. 3. 2011

Vnútorný predpis č. 1/2015

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od 11. 2. 2015 a účinný v časti od 11. 2. 2015 a v časti od 1. 3. 2015 

Vnútorný predpis č. 7/2015

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od a účinný od 12. 3. 2015

Vnútorný predpis č. 11/2015

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 22. 6. 2015

Vnútorný predpis č. 15/2015

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 30. 9. 2015

Vnútorný predpis č. 5/2016

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 8. 6. 2016

Vnútorný predpis č. 6/2017

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od 28. 11. 2017 a účinný od 28. 11. 2017 (v časti) a od 1. 1. 2018 (v časti)

Vnútorný predpis č. 7/2020

Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný od 16. 12. 2020 a účinný od 1. 1. 2021

Vnútorný predpis č. 4/2021

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 1.12.2021

Vnútorný predpis č. 8/2022

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 24.10.2022

Vnútorný predpis č. 2/2023

Dodatok č. 12 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 1.2.2023

***

 

Technické úplné znenie Organizačného poriadku v znení dodatkov č. 1 až 6 (znenie účinné od 30. septembra 2015) nájdete tu.

Technické úplné znenie Organizačného poriadku v znení dodatkov č. 1 až 7 (znenie účinné od 8. júna 2016) nájdete tu. (Pozn.: Úplné znenie vnútorného predpisu v znení účinnom od 28. novembra 2017 do 31. decembra 2017 nebolo vyhotovené.)

Úplné znenie Organizačného poriadku v znení dodatkov č. 1 až 8 (znenie účinné od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020) nájdete tu.

Úplné znenie Organizačného poriadku v znení dodatkov č. 1 až 9 (znenie účinné od 1. januára 2021 do 30.11.2021) nájdete tu.

Úplné znenie Organizačného poriadku v znení Dodatkov č. 1 až 11 (znenie účinné od 24.10.2022 do 31.1.2023) nájdete tu.

Úplné znenie Vnútorného predpisu č. 2/2009 Organizačného poriadku v znení Dodatkov č. 1 až 12 účinné od 1.2.2023 do 16.5.2023 nájdete tu.