Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia

Členovia Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (predsedníčka)

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (podpredseda)

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Mgr. Sára Kiššová

Mgr. František Pažitný

Zasadnutia a zápisnice

Dátum zasadnutiaZápisnica

Materiály