Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ZMENA kritérií pre priebežné hodnotenie predmetov MPS 2 a...29. 03. 2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v letnom semestri akademického roka 2020/2021 bude pre povinné predmety MPS2 a MPV2 platiť, že na zisk priebežného hodnotenia...