Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Otvorená výzva na možnosť publikovania odborných článkov08. 04. 2022

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov prináša novú a jedinečnú možnosť študentom a študentkám Právnickej fakulty Univerzity Komenského v...

Písomná previerka z MPV 231. 03. 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Priebežné hodnotenie z predmetu Medzinárodné právo verejné 2 sa uskutoční v písomnej forme dňa 12.04.2022 (v utorok) v...

Medzinárodné právo súkromné II pre denné štúdium v Moodle24. 03. 2022

Link na prihlásenie do kurzu Medzinárodné právo súkromné II pre denné štúdium v Moodle je https://moodle.uniba.sk/user/index.php?id=2880 V Moodle sú bližšie...