Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu MPV2 - oznam29. 04. 2019

Vážení študenti, opravné priebežné hodnotenie z predmetu MPV2 je možné absolvovať počas vypísaných termínov postupovej skúšky po mailovej dohode s vyučujúcim,...

International Private Law - Course announcement04. 01. 2019

The Department of International Law and International Relations announces that the students, who wish to take interim (preliminary) evaluation test with...

Medzinárodné právo súkromné – oznam04. 01. 2019

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov oznamuje, že na zápočty (priebežné hodnotenie) z predmetu "Medzinárodné právo súkromné" je...

Zoznam odporúčaných právnych predpisov na postupovú skúšku...17. 04. 2018

Zoznam odporúčaných právnych predpisov na postupovú skúšku z MPP Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom...

Oznam pre študentov13. 03. 2018

KMPaMV oznamuje študentom, že postupové skúšky z predmetov Medzinárodné právo verejné II a Medzinaŕodné právo procesné sa v letnom semestri akademického roku...

"Oznam pre študentov prihlásených na štátnu skúšku z...20. 02. 2018

KMPaMV oznamuje študentom, ktorí sú prihlásení na štátnu skúšku z medzinárodného práva, že počnúc akademickým rokom 2017/2018 sa táto bude konať formou...