Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k štúdiu

Pripojenie sa na výučbu v MS Teams

Študenti sú do jednotlivých tímov a na schôdze zaraďovaní prostredníctvom samoprihlásenia na základe kódu (prepojenia) vygenerovaného pre daný tím. Nižšie uvádzame kódy (prepojenia) pre prihlásenie sa do tímov podľa jednotlivých predmetov:


Medzinárodné právo verejné II

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3349724febe4044bf68c60853948b92%40thread.tacv2/conversations?groupId=45e3b9ba-12ff-46a3-8790-15874803b583&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: giqns0i


Ochrana ľudských práv II (denné štúdium)

link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2832c51274064b42af71abb2e5644a57%40thread.tacv2/General?groupId=f9116d38-f67e-499a-ad9d-08f4da79e034&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: zxu7bp2


Ochrana ľudských práv II (externé štúdium)

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acc1d9177d0ea44f19b2986240e583afd%40thread.tacv2/conversations?groupId=2dbaca2d-36a3-48e5-9b97-42e613f8dedf&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: dqrcmi7


Medzinárodné vzťahy

link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3a5c520ffe3d455a975664ba5ef6c3d2%40thread.tacv2/V%25C5%25A1eobecn%25C3%25A9?groupId=e208e4ca-708e-4c47-852f-6bb3e4714efd&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: znxzbwr


Medzinárodná ekonómia a právo (PaE)

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ed5fc19523048c2a4592829cf604640%40thread.tacv2/conversations?groupId=34f2da59-d7fa-4333-a61b-67332600576f&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

kód: sc83kob


V prípade ostatných predmetov študenti budú prihlásení vyučujúcim. V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, vyučujúceho uvedeného pre danú rozvrhovú akciu.

Materiály k štúdiu

Medzinárodné právo verejné I

Medzinárodné právo verejné II

Analýza prípadovej štúdie

 

 

Informácie k štátnej skúške a záverečným prácam

Otázky na štátnu skúšku:

Medzinárodné právo verejné I + II

Medzinárodné právo súkromné I + II


Témy záverečných prác:

Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS. Študent má možnosť navrhnúť aj vlastnú tému záverečnej práce. V takom prípade študent dohodne tému záverečnej práce so školiteľom, tzn. členom katedry. S vedeckou orientáciou člena katedry sa viete oboznámiť tu, v časti "publikácie."

Doktorandské štúdium

Študent doktorandského štúdia je povinný kontaktovať vyučujúceho zapísaného predmetu najneskôr v druhý týždeň výučbovej časti semestra, v ktorom sa predmet vyučuje. Podmienky pre absolvovanie predmetu budú oznámené konkrétnym vyučujúcim. 


Zoznam predmetov, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (zoznam obsahuje aj vyučujúcich a kontaktný údaj).