Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9537
305 SB
Expertíza: medzinárodné právo súkromné medzinárodné právo procesné medzinárodné právo obchodné inštitucionálne právo EÚ vonkajšia činnosť EÚ
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
profesor vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2056
307 SB (stará budova)
miestnosť č. 307
Expertíza: aplikácia práva Európskej únie, medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo obchodné, rozhodcovské konanie (arbitráž), uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí, štátna pomoc, verejné obstarávanie súdny systém a ochrana v EÚ
Utorok09:00 – 10:40

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9340
323SB
Utorok11:00 – 13:00

doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
docent vysokej školy
+421 2 9012 9330
+421 2 9012 9330
306B SB
Expertíza: medzinárodné právo súkromné medzinárodné právo procesné medzinárodné rodinné právo konzultačné hodiny: piatok 9:00 - 11:00

doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
docent vysokej školy
Expertíza: Medzinárodné právo verejné Medzinárodné právo životného prostredia
Streda14:00 – 15:30

JUDr. Lukáš Mareček, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2013
+421 2 9012 2013
304 SB
Expertíza: Medzinárodné právo verejné Medzinárodné trestné právo
Pondelok12:30 – 14:30

Mgr. Lea Mezeiová, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
odborný asistent vysokej školy, univerzity
306B SB
306B SB
Expertíza: medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo procesné, medzinárodné právo obchodné po dohode e-mailom
Expertíza: medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo procesné, medzinárodné právo obchodné po dohode e-mailom

Ing. Dušan Rozbora

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ondrej Ružička, PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
odborný asistent VŠ
304 SB
Expertíza: všeobecná teória medzinárodného práva, subjekty medzinárodného práva, pramene medzinárodného práva
Utorok13:40 – 15:00
[1]

Interní dokorandi

Mgr. Petra Paľuchová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dMEP17
323 SB
Pondelok13:30 – 15:00

Mgr. Lilla Hegyi Ozoráková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
4.dMEP17
323 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB