Zamestnanci

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 340
Miestnosť
323SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda 15:30 - 17:30

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 237
Miestnosť
307 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 09:00 - 11:00
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny počas semestra:
utorok 09,15 - 10,45 miestnosť č. 304 SB
Publikačná činnosť

JUDr. Daniel Bednár, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 11:00 - 12:30
Publikačná činnosť

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 330
Miestnosť
306B SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 12:20 - 13:50
Publikačná činnosť

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 537
Miestnosť
305 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 15:30 - 17:10
Publikačná činnosť

JUDr. Metod Špaček, Ph.D.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 439
Miestnosť
304 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
utorok 18:15 - 19:40
Publikačná činnosť

JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 237
Miestnosť
307 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok 15:15 - 16:40
Publikačná činnosť

Interní dokorandi

Mgr. Ján Kováčik

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 340
Miestnosť
323 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:25
Publikačná činnosť

Mgr. Stela Kovaľová

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 237
Miestnosť
307 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: možnosť dohodnúť emailom
Publikačná činnosť

Mgr. Lea Mezeiová

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand (2.dOFP3, denný)
Telefón
02/592 44 537
Miestnosť
305 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
štvrtok 15:15 - 15:55
Publikačná činnosť

Mgr. Soňa Ondrášiková

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand (5.dUSP, denný)
Telefón
02/592 44 340
Miestnosť
323 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda 17:30 - 18:10
Publikačná činnosť

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 338
Miestnosť
306A SB
Poznámka
Úradné hodiny:
pondelok 07:30 - 16:00
utorok 07:30 - 16:00
streda 07:30 - 15:30
štvrtok 07:30 - 16:00
piatok 07:30 - 14:00

Zamestnanec čerpajúci neplatené voľno

doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD.