Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Ján Svák DrSc.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9340
323SB
Streda - 15:30 - 17:30

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2056
307 SB
miestnosť č. 307
Pondelok - 14:00 - 16:00
Pondelok - 14:00 - 16:00

doc. JUDr. Peter Vršanský CSc.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2058
304 SB
Utorok - 09:15 - 10:45

JUDr. Daniel Bednár PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9439
304 SB
Utorok - 11:00 - 12:30

JUDr. Katarína Burdová PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9330
+421 2 9012 9330
306B SB
Utorok - 10:40 - 12:10

JUDr. Peter Lysina PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9537
305 SB
Pondelok - 16:00 - 16:45
Utorok - 16:00 - 16:45

JUDr. Metod Špaček Ph.D.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2059
304 SB
Utorok - 18:15 - 19:40

JUDr. Jozef Valuch PhD.

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9237
307 SB
Pondelok - 15:15 - 16:40
[1]

Interní dokorandi

Mgr. Roman Bisták

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(1.dMEP3, denný)
Konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00

Mgr. Ján Kováčik

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(2.dMEP3, denný)
+421 2 9012 2062

Mgr. Stela Kovaľová

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(2.dMEP3, denný)
+421 2 9012 2057
304 SB
Konzultačné hodiny: utorok 16:00 - 16:40

Mgr. Lea Mezeiová

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(2.dMEP3, denný)
+421 2 9012 2061
+421 2 9012 9 537
305 SB
Konzultačné hodiny: utorok 16:45 - 17:25

Mgr. Ivan Novotný

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(1.dMEP3, denný)

Mgr. Sandra Sakolciová

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(1.dMEP3, denný)
02/901 29 340
323 SB
Utorok - 15:00 - 16:00

Mgr. Michal Záthurecký

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Doktorand(1.dMEP3, denný)
02/901 29 537
305 SB
Konzultačné hodiny: Streda 12:00 - 13:00

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9338
306A SB
Piatok - 07:30 - 14:00
Pondelok - 07:30 - 16:00
Štvrtok - 07:30 - 16:00
Utorok - 07:30 - 16:00
Streda - 07:30 - 15:30

Zamestnanec čerpajúci neplatené voľno

doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD.