Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum odbornej certifikácie

  • je skúškovým centrom Univerzity Cambridge (Cambridge English Language Assessment – part of the University of Cambridge).
  • ponúka študentom možnosť absolvovať Cambridgeské skúšky:

právnickej angličtiny

- Cambridge English: Legal (skúška ILEC)

zo všeobecnej angličtiny

- Cambridge English: First (skúška FCE)

- Cambridge English: Advanced (skúška CAE)

Pre bližšie informácie nás kontaktujte mailom na: ilec(at)flaw.uniba.sk.  Tel. kontakt: 592 444 538.