Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum odbornej certifikácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SKÚŠKE A CERTIFIKÁTE TOLES

Jazyková skúška Test of Legal English Skills (TOLES) je skúška z odbornej angličtiny pre právnikov. Je organizovaná spoločnosťou Global Legal English, ktorá úzko spolupracuje s The Law Society of England and Wales a bola vytvorená v spolupráci s renomovanými advokátskymi kanceláriami. Po zániku možnosti absolvovať ILEC (International Legal English Certificate), ide o jedinú medzinárodne uznávanú skúšku z právnickej angličtiny, ktorú je možné podstúpiť. Od roku 2018 je Právnická fakulta Univerzity Komenského jediným certifikovaným skúšobným centrom v rámci siete vysokých škôl na území Slovenskej republiky.

3 ÚROVNE SKÚŠKY:

1.       TOLES FOUNDATION: úroveň anglickej skúšky vhodná pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Zameriava sa na základnú gramatiku a slovnú zásobu.

2.      TOLES HIGHER: úroveň anglickej skúšky vhodná pre mierne pokročilých až stredne pokročilých. Zameriava sa na stredne náročnú gramatiku a slovnú zásobu.

3.       TOLES ADVANCED: úroveň anglickej skúšky vhodná pre pokročilých užívateľov. Zameriava sa na gramatiku a slovnú zásobu na úrovni pokročilého užívateľa

Podrobnejšie informácie o jednotlivých úrovniach, zoznam odporúčanej literatúry ako aj ukážky testov možno nájsť priamo na stránke toleslegal.com.:

https://www.toleslegal.com/toles-foundation-exam-1/

https://www.toleslegal.com/toles-higher-exam-2/

PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁT:

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie počas prvých dvoch ročníkov bakalárskeho štúdia odboru Právo pripravuje svojich študentov na skúšku TOLES HIGHER v rámci predmetov Anglická právna  terminológia 1,2 a Štylistika anglických právnych textov 1,2.

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie taktiež organizuje aj prípravné kurzy pre širokú verejnosť v rámci celoživotného vzdelávania:

-          Intenzívny prípravný kurz TOLES HIGHER

OBSAH SKÚŠKY

-          Čítanie, písanie, porozumenie (Reading, Writing)

-          Súčasťou skúšky nie sú ústny prejav a porozumenie (Listening, Speaking)

CENA

 

199 EUR – pre študentov PRAF UK absolvovanie skúšky TOLES FOUNDATION/TOLES HIGHER/ADVANCED

240 EUR ­– pre ostatných záujemcov absolvovanie skúšky TOLES FOUNDATION/TOLES HIGHER/ADVANCED

TERMÍNY TESTOVANIA

Každý kalendárny rok Global Legal English organizuje 5 skúšobných termínov na skúšku TOLES.

 

 

PRIHLÁŠKY

Prihláška na skúšku TOLES Foundation, Higher, Advanced sa zverejňuje pre každý termín zvlášť v sekcii Aktuality. Prihlášky je potrebné doručiť na Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6, P.O.Box 313, 810 00 Bratislava)/ poslať oskenovanú prihlášku s podpisom na jednu z kontaktných mailových adries. Príde vám potvrdzujúci email o zaevidovaní prihlášky.

KONTAKT

JUDr. Iva Dudášová, PhD.

iva.dudasovaflaw.uniba.sk