Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Okruhy na ústnu časť PH - APT I03. 12. 2019

Okruhy na ústnu časť PH - APT I

Okruhy na ústnu časť PH - ŠAPT I03. 12. 2019

Okruhy na ústnu časť PH - ŠAPT I

ROZVRH ÚCPK ZS 2019/20 – Anglický jazyk17. 09. 2019

ROZVRH ÚCPK ZS 2019/20 – Anglický jazyk

Anglická právna terminológia I - učebnica02. 09. 2019

Anglická právna terminológia I - učebnica

Skúška TOLES 22. augusta 201924. 06. 2019

Uzávierka prihlášok 30. 7. 2019

Okruhy otázok na ústnu časť hodnotenia predmetu APT II29. 04. 2019

Okruhy otázok na ústnu časť hodnotenia predmetu APT II nájdete TU

2. ročník okruh otázok na ústnu časť priebežného hodnotenia24. 04. 2019

2. ročník okruh otázok na ústnu časť priebežného hodnotenia

Okruhy na ústnu časť priebežného hodnotenia APT I03. 12. 2018

Okruhy na ústnu časť priebežného hodnotenia APT I

Štylistika APT I okruhy na ústnu časť hodnotenia 03. 12. 2018

Štylistika APT I okruhy na ústnu časť hodnotenia

Skúška TOLES v 27. júna 201912. 01. 2016

dňa 27. júna 2019, uzávierka prihlášok 31.5. 2019