Zamestnanci

Mgr. Petra Uličná, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborná asistentka/assistant professor
Telefón
02/592 44 538
Miestnosť
SB 108
Poznámka
konzultačné hodiny: pon 11.00 - 12:00; uto 14.00 -15.00
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Debnárová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 253
Miestnosť
SB 111
Poznámka
konzultačné hodiny: pondelok 13:30-14:30
utorok 9:30-10:30
Publikačná činnosť

PhDr. Anna Lysá, CSc.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 253
Miestnosť
SB 111
Poznámka
Konzultačné hodiny: Ut. 12.15 - 13.15; štvr. 11.15 - 12.15
Publikačná činnosť

Mgr. Sylvia Mičíková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent/ assistant professor
Telefón
02/592 44 512
Miestnosť
109 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v LS 2017/18
Pondelok 10.45 - 11.45, štvrtok 10:45 - 11:45
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Smolková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 444
Miestnosť
110 SB
Poznámka
KH počas LS akad. roka 2017/2018:

Pondelok: 13:45 - 14:45
Streda: 8:15 - 9:15
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Solotruk, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 512
Miestnosť
SB 109
Poznámka
KH utorok: 15 15 - 16 15, štvrtok: 13 45 - 14 45
Publikačná činnosť

Mgr. Tamara Janecová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
538
Miestnosť
SB 109, konzultačné hodiny po dohode
Publikačná činnosť

PhDr. Markéta Olga Larišová

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Zamestnanci čerpajúci materskú resp. rodičovskú dovolenku

PhDr. Sylvia Kummerová