Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Utorok 09:30 - 10:30
Štvrtok 09:30 - 10:30

Mgr. Alexandra Debnárová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
Pondelok 11:00 - 12:00
Utorok 09:30 - 10:30

JUDr. Iva Dudášová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
109 SB
Pondelok 12:15 - 13:15
Streda 12:15 - 13:15

PhDr. Anna Lysá CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9253
111 SB
Utorok 10:45 - 11:45
Štvrtok 12:45 - 13:45

Mgr. Sylvia Mičíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9512
109 SB
Pondelok 10:45 - 11:45
Streda 09:15 - 10:15

Mgr. Jarmila Pátková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martin Solotruk PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2044
109 SB
Streda 12:15 - 13:15
Štvrtok 12:15 - 13:15

Mgr. Mária Stanková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Angela Škovierová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Petra Uličná PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9538
108 SB
Pondelok 09:30 - 10:30
Štvrtok 10:00 - 11:00

JUDr. Iva Dudášová

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
109 SB
Pondelok 12:15 - 13:15
Streda 12:15 - 13:15

Zamestnanci čerpajúci materskú resp. rodičovskú dovolenku

PhDr. Sylvia Kummerová

JUDr. Lucia Smolková