Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Utorok 09:30 - 10:30
Štvrtok 09:30 - 10:30

Mgr. Alexandra Debnárová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
konzultačné hodiny: streda 12:30-13:030 štvrtok 9:30-10:30

PhDr. Anna Lysá CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9253
111 SB
Pondelok 12:45 - 13:45
Streda 10:45 - 11:45

Mgr. Sylvia Mičíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9512
109 SB
Utorok 14:00 - 15:00
Streda 15:30 - 16:30

Mgr. Jarmila Pátková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Štvrtok 12:45 - 13:45

Mgr. Martin Solotruk PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2044
109 SB
Streda 12:00 - 13:00
Štvrtok 11:00 - 12:00

Mgr. Angela Škovierová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Petra Uličná PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9538
108 SB
Štvrtok 10:00 - 12:00

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Zamestnanci čerpajúci materskú resp. rodičovskú dovolenku

PhDr. Sylvia Kummerová

JUDr. Lucia Smolková