Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB

Mgr. Alexandra Debnárová PhD.

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
konzultačné hodiny: pondelok 13:00-14:00 štvrtok 9:00-10:00
Pondelok - 13:00 - 14:00
Štvrtok - 09:00 - 10:00

JUDr. Iva Dudášová

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Anna Lysá CSc.

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9253
111 SB
Štvrtok - 13:45 - 14:45
Streda - 10:45 - 11:45

Mgr. Sylvia Mičíková

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9512
109 SB
Utorok - 10:00 - 12:00

Mgr. Jarmila Pátková

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martin Solotruk PhD.

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2044
109 SB

Mgr. Mária Stanková PhD.

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Petra Uličná PhD.

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9538
108 SB
Pondelok - 11:00 - 12:00
Štvrtok - 12:30 - 13:30

JUDr. Iva Dudášová

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Zamestnanci čerpajúci materskú resp. rodičovskú dovolenku

PhDr. Sylvia Kummerová

Mgr. Lucia Smolková