Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Zoznam predmetov vyučovaných v LS 2023/24

Predmety vyučované v LS 2023/24 v študijnom programe právo:

povinne voliteľné predmety:

Anglická/Nemecká/ Francúzska právna terminológia 2 

Štylistika anglických/nemeckých/francúzskych právnych textov 2

Seminár anglického/nemeckého/francúzskeho odborného prekladu 2

výberové predmety:

Základy ruskej právnej terminológie

Úvod do španielskej právnej terminológie

Francúzština 2

Predmety vyučované v LS 2023/24 v študijnom programe Ekonómia a právo:

Cudzí jazyk - právna terminológia 2 -AJ

 

 

APT I, APT II a ŠAPT i, ŠAPT II - okruhy otázok na ústnu časť PH

Sylabus anglický jazyk

Anglická právna terminológia I- doplňujúce materiály

Sylabus francúzsky jazyk

Sylabus Latinský jazyk

Sylabus Štylistika a rétorika

Francúzština 2