Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

APT I, APT II a ŠAPT i, ŠAPT II - okruhy otázok na ústnu časť PH

Sylaby Anglický jazyk

Sylaby Francúzsky jazyk

Sylaby Latinský jazyk

Sylaby Štylistika a rétorika

Anglická právna terminológia I- doplňujúce materiály

Francúzština 1