Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-19-0102: Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

APVV-19-0102

Zodpovedný riešiteľ: APVV-0158-12

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Začiatok riešenia: 2020

Koniec riešenia: 2024

Riešiteľ za ÚEP: JUDr. Andrej Beleš, PhD.

 

 

Publikačné výstupy:

A. Beleš: Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii