Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-19-0102: Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

APVV-19-0102

Project leader: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Start of project: 2020

End of project: 2024

Member of the project team from IEL: doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

 

 

Publications:

A. Beleš: Uchovávanie a oznamovanie údajov o elektronickej komunikácii