Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0710/23 Náhrada škody v hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní - limity a výzvy účinného presadzovania práva Európskej únie

Projekt VEGA 1/0710/23: Náhrada škody v hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní - limity a výzvy účinného presadzovania práva Európskej únie

Project VEGA No 1/0710/23: Damages in competition law and public procurement - limits and challenges to effective enforcement of the European Union law

 

Zodpovedný riešiteľ: 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Riešitelia:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

JUDr. Sára Kiššová, PhD.

Mgr. Adam Máčaj, PhD.

 

Začiatok riešenia: január 2023

Koniec riešenia: december 2025