Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA

Grantové projekty podporené Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

 

  • VEGA 2/0167/19 Reálna konvergencia v Európskej únii: Empirické dôkazy a implikácie