Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 2/0167/19 Reálna konvergencia v Európskej únii: Empirické dôkazy a implikácie

Zodpovedný riešiteľ za PraF UK: 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Riešitelia za ÚEP:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

JUDr. Sára Kiššová

Začiatok riešenia: september 2018

Koniec riešenia: december 2022

 

POZVÁNKY NA PODUJATIA: 

20.12.2022 Scientific Academic Round Table: “(Sur)Reality of Integration and Real Convergence in the European Union

Link: Join conversation (microsoft.com)

 

PUBLIKÁCIE:

Monografia:

Boris Hošoff – Ondrej Blažo et al.: (Sur)Reality of Integration and Real Convergence in the European Union. Economic and Legal Context

Autorský kolektív (v abecednom poradí): Blažo, Ondrej (PraF UK), Hošoff, Boris (EÚ SAV), Hvozdíková, Veronika (EÚ SAV), Kiššová, Sára (PraF UK), Kováčiková, Hana (PraF UK), Sipko, Juraj (EÚ SAV)

Vedecké články:

Kováčiková, H. (2019): Conflict of interest - case of the public procurement in Slovakia 

Blažo, O. - Kováčiková, H: (2019): Rule of Law Assessment - Case Study of Public Procurement

Kováčiková, H. (2019): Directive (EU) 2019/1 as another brick to the empowerment of the Slovak market regulator

Kováčiková, H. - Blažo, O. (2020) : Slovakia. In: EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an age of Technological (R)evolution

Kováčiková, H. - Blažo, O. (2020): Limited tendering - a barrier to get the best value for money or effective solution for extraordinary situations?

Kováčiková, H. (2020): Transparency of the public procurement - how the EU law helped the Slovak law 

Kováčiková, H. (2020): A definition of digital markets by the Slovak Antimonopoly Office - has the boat to digitalisation already sailed?

Kiššová, S. (2021): Zodpovednosť internetových sprostredkovateľov v Európskej únii