Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 2/0167/19 Reálna konvergencia v Európskej únii: Empirické dôkazy a implikácie

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Začiatok riešenia: september 2018

Koniec riešenia: december 2022