Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kapitola 1: eGovernment

Databáza znalostí o elektronickej verejnej správe 

Štúdia OECD o budúcnosti e-Governmentu 

Výročná správa Európskej komisie o elektronickej verejnej správe 

Trendy formujúce e-Government do budúcnosti 

Čo sa deje v e-Governmente? Slovensko Digital 

Školenie o e-Governmente od NASES